Espoo vauhdilla ratikka-aikaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.7.2018 Torsti Hokkanen

Juuri, kun espoolaiset alkavat tottua metron mukanaan tuomiin muutoksiin liikkumisessaan, niin olemme seuraavan muutoksen kynnyksellä. Raide-Jokerin myötä Espoosta tulee muutaman vuoden päästä aito raitiotiekaupunki. Mielikuvissa hitaasti ja äänekkäästi kolkuttelevan vihreän ratikan sijasta raiteille nousee täysiverinen, nopea ja hiljainen pikaratikka.

Niin kuin metrollakin, Raide-Jokerilla on pitkä suunnitteluhistoria. Tapiolan ja Leppävaaran välistä raideyhteyttä, joka jokerina jatkui Helsingin puolelle Itäkeskukseen, alettiin Espoossa vakavammin tutkia 90-luvun alkuvuosina. Päätöksenteossa hanke ei kuitenkaan edennyt muuten kuin saamalla merkinnän Etelä-Espoon yleiskaavaan. Länsimetro ajoi lopulta ohi pikaratikoiden. Ratikkasuunnitelmat kaivettiin uudelleen naftaliinista poikittaisen bussilinjan 550 saavuttaessa suursuosion, ja toisaalta Raide-Jokerin saatua vakavamman statuksen seudullisten liikennehankkeiden kilpailussa. Nyt vihdoin yhteys on toteutumassa, noin 30 vuoden jälkeen.

Kaupunginhallitus päivitti Raide-Jokerin linjaa muutama vuosi sitten siten, että se päätyy aiemman Tapiolan pääteaseman sijasta Otaniemen kautta Keilaniemeen. Tämä kertoo Otaniemi-Keilaniemi alueen nykypäivän statuksesta ja siitä, kuinka tärkeänä Espoo pitää alueen elinkeinopotentiaalia. Raide-Jokeri nivoo Espoon itälaidalla yhteen kolme raideliikennemuotoa: metron, pikaratikan ja kaupunkiradan. Näiden kolmen jokerikortin myötä Espoolla on elinkeinopoliittisessa pöydässä kädessään vahva pokerikäsi. Maailmalta saatujen esimerkkien perusteella voi ennustaa tällaisille raideliikennevyöhykkeille valoisaa tulevaisuutta. Yritysten, liiketoiminnan ja asuntorakentajien huomataan kisaavan hyvästä sijainnista joukkoliikennesolmujen vaikutuspiirissä.
Keilanimen alue elää renessanssia ja muuntuu vähitellen pelkästä elinkeino- ja toimistoalueesta aidoksi kaupunginosaksi, jossa asuminen ja palvelut elävöittävät katukuvaa ympäri vuoden. Otaniemeen valmistuu Aalto-yliopiston uusi toimitilarakennus Väre. Kampusalue luo nahkansa perusteellisesti ja siellä kohtaavat tulevaisuuden opetus-, tutkimus- ja yritystoiminta. Mausteeksi ripotellaan opiskelija-asumista ja monipuolisia kampuspalveluita. Otaniemi on jo nyt Espoon nuorekkain, dynaamisin ja kansainvälisin kaupunginosa.
Metropolialuekuntien yhteisenä tavoitteena on rakentaa kohtuuhintaisia koteja kasvavan seudun asukkaille. Raide-Jokerin vyöhykkeellä rakentuu kokonainen pieni kylä 5 000 asukkaalle Vermonniittyyn. Lisää kohteita käynnistyy lähivuosina Leppävaaran keskuksen, Otaniemen ja Keilaniemen alueilla. Potentiaalia on yhteensä noin 25 000 uuden asukkaan verran.

Raide-Jokerin linjalla on Espoon puolella edessään vielä useita haasteita. Rakentamisen mahdollistamat asemakaavat on Keilaniemen päätepysäkin kaavaa lukuun ottamatta laadittu. Joistain kaavoista on valitettu, mutta hankkeen kokonaisaikatauluun sillä ei liene vaikutusta. On ymmärrettävää, että uusi liikenneväline ja sen mukanaan tuomat maankäytön muutokset voivat herättää asukkaissa levottomuutta. Rakentamisvaihe tuo omat haittansa, ja nykyisille asuinalueille rakentaminen vaatii erityistä huolellisuutta liikennejärjestelyissä. Ja linjataanhan kiskot Laajalahdessa läheisen Natura-alueen vieritse, jolloin rakentamisaikana lintujen pesimärauhaa pitää varjella. Pikaratikkahankkeissa usein käy niin, että kun ratikka on muutaman vuoden liikennöinyt, niin ympäristön asukkaat ihmettelevät, miten ovat tulleet toimeen ilman näin oivaa liikennevälinettä. Toivottavasti tässäkin.

Kaksi kiskoa ja ratikkavaunu. Vaikka yksinkertaisuudessaan on kyse vain liikennevälineestä, niin merkitykseltään on kyse enemmästä. Raideyhteyksien verkosto muodostaa elinvoimaa pumppaavan suoniston, jonka varaan Espookin tulevina vuosina lihaksiaan kasvattaa.

Torsti Hokkanen_Blogi kuva

Torsti Hokkanen on Espoon kaupunkisuunnittelujohtaja.

Blogi on julkaistu aiemmin Raide-Jokerin verkkosivuilla