Espoon Asunnot vaihtaa asuntojensa sähkösopimukset EKOenergia-merkityiksi – miksi?

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.10.2016 Seppo Kallio

Kun espoolaisten ympäristöasenteita ja -käyttäytymistä edellisen kerran tutkittiin, kaupunkilaiset nostivat ilmastonmuutoksen yhdeksi vakavimmista globaaleista ympäristöuhista, ja suurin osa pitää sen seurauksia huolestuttavina. Minullekin ympäristö on tärkeä. Ekologisesti kestävä toiminta takaa edellytykset tulevillekin sukupolville elää maapallolla.

Vuoden 2015 lopussa käytyjen Pariisin ilmastoneuvottelujen jälkeen ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ovat lisääntyneet. Vastuu paremmasta tulevaisuudesta on valtioilla, kunnilla ja yrityksillä. Erilaisten toimijoiden on koostaan riippumatta vähennettävä energiankulutustaan ja hyödynnettävä ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä energianlähteitä.

Kestävyys on yksi Espoon Asuntojen toimintaa määrittävistä arvoista. Siksi päätös sähkösopimusten vaihtamisesta EKOenergia-merkityiksi oli meille luonteva tapa jatkaa aloittamiamme ilmastotoimia. Toteutamme samalla Espoon kaupungin ilmasto-ohjelmaa ja toimimme kaupungin strategian mukaisesti ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä.

Kilpailutuksen jälkeen valintamme kohdistui kotimaisen biovoimalaitoksen tuottamaan bioenergiaan. Meille on tärkeää, että bioenergiaan päätyessämme oli mahdollista varmistaa, että tuotanto on todella ilmastoystävällistä. Kun kestävyyskriteerit täyttyvät, sähkösopimuksessa huomioidaan paitsi ilmasto, myös kotimainen luonto.

Sähköntuotannon kestävyyttä valvoo sähkön kansainvälinen ympäristömerkki EKOenergia, jonka merkitsemää sähköä myy Suomessa kymmenisen sähköyhtiötä. Voittoa tavoittelemattoman EKOenergian takana on yli 40 ympäristöjärjestöä yli 30 maasta, mukaan lukien Suomen luonnonsuojeluliitto.

Me Espoon Asunnoilla uskomme, että ympäristön kannalta järkevät ratkaisut ovat järkeviä myös taloudellisesti koko yhteiskunnan kannalta. Haluamme valinnallamme kiinnittää myös asukkaidemme huomion energiantuotannon ympäristövaikutuksiin. Kulutamme kaikki sähköä 24/7, ja siksi sähkösopimusten vaihtaminen EKOenergia-merkityksi on hyvä tapa aloittaa ilmastotoimet.

Espoon asuntojen toimitusjohtaja Seppo Kallio
Seppo Kallio on Espoon Asuntojen toimitusjohtaja, jonka mukaan kiinteistösähkön vaihtaminen EKOenergia-merkityksi oli luonteva tapa jatkaa yhtiön aloittamia ilmastotoimia

EKOenergia
Yritysten ja kotitalouksien kannattaa kilpailuttaa sähkösopimuksensa aika ajoin. Vaihtamalla EKOenergiaan voi Vaasan energiainstituutin tutkimuksen mukaan usein jopa säästää sähkölaskussa. EKOenergia-merkittyä sähköä myy Suomessa noin kymmenen sähköyhtiötä ja niiden kilpailuttaminen onnistuu helposti EKOenergian sivuilla.