Keskeiset ohjelmat ja suunnitelmat

Tekninen ja ympäristötoimi

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (pdf, 2051 Kt)

Asunto-ohjelma 2018-2021 (pdf, 1211 Kt)

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020 (PDF, 558 Kt)

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020 toimenpiteet (PDF, 47 Kt)

Esteetön Espoo 2020 (pdf, 608 Kt)

Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoitusohjelma 2018-2021

Kaavoituskatsaus 2019

Espoon liikennekatsaus 2019 (pdf, 14853 Kt)

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma (pdf, 4176 Kt)

Kaupunkitekniikan keskus

Kunnallistekniikan investointiohjelma vuosille 2017-2018 (pdf, 34160 Kt)

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kotikadut kuntoon –ohjelma (pdf, 1451 Kt) 

Espoon luonnonhoidon toimintamalli

Leikkipaikkaohjelma 2016-2026, päivitys 2019 (pdf, 4938 Kt)

Rantaraitin laiturien toimenpidesuunnitelma

Ympäristökeskus

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (pdf, 7859 Kt)

Espoon hulevesiohjelma 2012 (pdf, 1726 Kt)

Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (pdf, 9018 Kt)

Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma vuosille 2008-2016 (pdf, 307 Kt)

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2017 (pdf, 2248 Kt)

Espoon luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpideohjelma (docx, 448 Kt)