Kaupunginarkisto

Ajankohtaista: Kaupunginarkisto palvelee toistaiseksi normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Suosittelemme kuitenkin, että asiakkaat siirtäisivät kiireettömien asioidensa hoitamista myöhemmäksi tai ottaisivat yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. 

Kaupunginarkisto säilyttää kaupungin toiminnassa syntyneitä pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Kaupunginarkistossa säilytetään myös sinne luovutettuja yksityisarkistoja. Kaupunginarkisto huolehtii säilyttämästään aineistosta tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti. Asiakirjat säilytetään kulkuvalvonnalla varustetuissa, lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain arkiston henkilökunnalla. Asiakirjojen käsittely perustuu viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja yleisen edun mukaiseen arkistointitarkoitukseen.

Julkisia asiakirjoja saa nähtäväksi ja tutkittavaksi kaupunginarkiston tiloissa ja niistä voi saada kopioita paikan päällä, postitse tai sähköpostitse (tietoa kopiomaksuista). Vastaamme tietopyyntöihin mahdollisimman pian ja viimeistään julkisuuslain tai tietosuoja-asetuksen mukaisessa määräajassa. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskevissa tietopyynnöissä varmistamme pyytäjän tiedonsaantioikeuden. Salassa pidettävistä asiakirjoista ei toimiteta kopioita sähköpostitse.

Kaupunginarkistosta voi pyytää asiakirjoja:

sähköpostitse kaupunginarkisto@espoo.fi

soittamalla 09 8165 3000

faxilla 09 8162 2495

postitse osoitteesta Espoon kaupunginarkisto, PL 1, 02070 Espoon kaupunki

tai tulemalla käymään tiloihimme osoitteessa Siltakatu 11, kauppakeskus Entressen 3. kerroksessa. Olemme avoinna maanantaista perjantaihin 8.00-15.45. Tietopyyntö tulee yksilöidä ja tehdä hyvissä ajoin. Noudamme asiakirjoja katsottavaksi klo 15.15 asti

Kaupunginarkiston asiakirja-aineistot

Lapset keinuvat pihakeinuissa Tapiolassa

Kaupunginarkistosta usein pyydettyjä asiakirjoja ovat esimerkiksi kopiot koulutodistuksista, rakennusten rakennepiirustukset sekä lapsuuden aikaiset rokotustiedot ja muut terveydenhuollon asiakastiedot. Ohessa näitä asiakirjoja koskevia tarkempia neuvoja tietopyynnön tekemiseen.

Meiltä löytyvät myös esimerkiksi Espoon kaupunginvaltuuston ja –hallituksen sekä eri lautakuntien pöytäkirjat. Aikaisempien kunnallisten päätöksentekoelimien kuten kuntakokouksen asiakirjat ovat saatavissa vuodesta 1867 alkaen. Kaupunginarkiston vanhin asiakirja on Träskändan kartanon arkistoon kuuluva lainhuudatus vuodelta 1756.

Kaupunginarkistossa säilytettäviä yksityisarkistoja ovat esimerkiksi espoolaisten yhdistysten ja tienhoitokuntien arkistot. Pitkään tai pysyvästi säilytettävää asiakirja-aineistoa on kaupunginarkistossa noin 6 hyllykilometriä.

Voit tutustua kaupunginarkiston aineistoon Espoon arkistonhallintajärjestelmässä YKSA:ssa. Arkistonhallintajärjestelmässä on nähtävissä kaupunginarkistossa säilytettävien aineistojen viitetiedot ja osittain myös itse aineistoa.

Kaupunginarkiston aineistoista kertovat myös verkossa katsottavissa olevat näyttelymme.

Lisätietoa voi lukea julkaisusta 100 vuotta arkistoinnin historiaa Espoossa.