Sosiaali- ja terveystoimen arkisto

Sosiaali- ja terveystoimen arkistossa säilytetään muun muassa espoolaisten

  • hammashoitokortteja
  • neuvola- ja kouluterveystietoja
  • raskauden seurannan asiakirjoja
  • perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasakteja


Arkistossa säilytetään pitkään ja pysyvästi säilytettäviä potilas- ja asiakasasiakirjoja.

Potilas- ja asiakasasiakirjojen tilaaminen

Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Asiakirjat luovutetaan ainoastaan kirjallista, allekirjoitettua pyyntöä vastaan. Lomakkeet potilas- ja asiakastietojen tarkastamista varten löytyvät täältä. Voit myös tehdä vapaamuotoisen pyynnön, josta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • koko nimi (myös entiset)
  • henkilöturvatunnus
  • kotiosoite
  • mitä tietoja haet ja miltä ajalta
  • päivämäärä ja allekirjoitus
  • asiakirjoihin liittyvät lisätiedot helpottavat palvelua

Pyynnön voi toimittaa osoitteeseen:

Sosiaali- ja terveystoimi, Asiakirjahallinto, PL 219, 02070 Espoon kaupunki

Tietojen anto

Tiedot annetaan sekä tietosuoja-asetuksen että julkisuuslain mukaisten pyyntöjen perusteella viimeistään yhden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Tietojen antoaikaa voidaan pidentää tietosuoja-asetuksen mukaisissa pyynnöissä kahdella kuukaudella, jos pyyntö on esimerkiksi monimutkainen. Tiedot lähetetään lähtökohtaisesti tulosteina tietojen saajan postiosoitteeseen.

Tarvitsetko rokotustietojasi ?

Voit tarkastella rokotustietojasi omakannassa ja Espoon terveysasemien terveyskansio-palveluista vuodesta 2003 lähtien. Muutoin toimita kirjallinen rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake, tai vapaamuotoinen pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen.

Lisätietoja rokotuksista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät taulukon, josta voit tarkistaa kansallisessa rokotusohjelmassa käytetyt rokotteet.