Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Keilaniemenrannan hyvinvointikeskukselle suunnitteluvaraus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.6.2020 klo 15.57

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Keilaniemenrannan edustan vesialueelta alueen Nordic Urban Oy:lle mm. uima-altaita, kokoontumistiloja, kahvilan ja ravintolan käsittävän hyvinvointikeskuksen kehittämistä ja suunnittelua varten.

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin ja Keilaniemenranta-hankkeen kanssa kehittää hankkeen toimintakonseptia ja suunnitelmia. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 16.4.2018 hyväksymät Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet ja teesit. Suunnitelman tulee olla toiminnallisesti monipuolinen ja elävä sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen.
Lue lisää: Keilaniemeen suunnitteilla kelluva uinti- ja hyvinvointikeskus
--
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa Tapiolan keskuksessa sijaitsevan Kiinteistö Oy Kulttuuriaukion omistaman tontin sekä siihen liittyvien yleisten alueiden suunnitteluvarausta Regenero Oy:lle kiinteistön kehittämiseksi monipuoliseksi ja eläväksi toimisto- ja liikekiinteistöksi osaksi Tapiolan kulttuurista keskusta. Suunnitteluvaraus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Regenero Oy:lle on myönnetty suunnitteluvaraus 27.6.2018 ja sitä on jatkettu 3.6.2019. Varausaikana Regenero on selvittänyt kohteen toteutusedellytyksiä hotelli- ja liikerakennusta varten eikä Regenero ei usko hotellihankkeen edistymiseen varausaikana. Sen sijaan suunnitteluvarausalueen katsotaan soveltuvan kaupunkikuvallisesti korkeatasoiselle toimisto- ja liikerakennukselle.

Suunnittelussa ja kohteen palveluntarjonnassa huomioidaan Espoon kaupungin tavoitteet kulttuuriaukion ympäristön kehittymistä korkeatasoiseksi ja eläväksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi Regenero jatkaa aktiivisesti käymiään neuvotteluja Heikintorin omistajien kanssa, jotta sekä hankkeiden yhteinen maanalainen huoltoyhteys että kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen sisältö muodostaisivat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Keskeistä KOy Kulttuuriaukion kehittämisessä ovat jalankulkutason toiminnat. On ehdottoman tärkeää, että Kulttuuriaukion ja muut jalankulkualueiden tasolla olevat tilat avautuvat aktiivisesti ympäristöönsä. Lisäksi tavoitteena tulee olla mahdollisuuksien mukaan liittyminen ympäröiviin kiinteistöihin kuten Kulttuurikeskukseen. Suunnitelmissa on edelleen pyrittävä mahdollisuuksien mukaan kytkemään kiinteistö metroasemalle ja bussiterminaaliin.

On tärkeää, että KOy Kulttuuriaukiolla on aktiivinen kehittäjä, joka mahdollistaa Tapionraitin varrella olevan Tapiolan keskuksen arvokkaan osan kehittymisen sekä luo tältä osin edellytykset Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion kehittämiselle.

Suunnittelun etenemisestä tuodaan tilannekatsaus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokoukseen 5.10.2020. Kulttuuriaukion alueen kehittämisestä tullaan järjestämään asukastilaisuus suunnittelun aikana.
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Oy Season Golf Ab:lle alueen Finnoonniitystä golfharjoittelukeskuksen toteuttamista varten. Golfharjoittelukeskus on kiinteän rakennelman ja ylipainehallin yhdistelmä, lisäksi vuokra-alueeseen sisältyy ulkoharjoittelualue. Rakentaminen käynnistyisi 6/2020 ja valmistuisi 4/2021. Vuokrasopimuksen ehtoja tarkennettiin seuraavasti: ”Vuokralainen on tietoinen, että asemakaavassa olevalle VU-1-alueelle ei saa tehdä aitoja, jotka estävät eläinten liikkumisen laaksoalueen poikki ja poistumisen puron varresta. Valaistus tulee toteuttaa siten, että ekologisen yhteyden alue pysyy mahdollisimman hämäränä."

Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä Westpro CC Oy:lle venesataman suunnittelua varten (asia 14) jätettiin pöydälle.

Jaosto merkitsi tiedoksi Lastenmaailman Karhusaaren suunnitteluvarauksen raukeamisen.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat