Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.6.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.6.2020 klo 20.42

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Uuden lain tavoitteena on, että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon. Espoon mukaan uudistuksen valmistelun aikatauluun on saatava lisäaika, jotta tavoitteeseen päästään ja voidaan varmistaa toimeenpanon onnistuminen. Espoon kaupunki ehdottaa uudistuksen lykkäämistä siten, että oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki astuisi voimaan 1.8.2022 samaan aikaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen kanssa. Espoon kaupunki muistuttaa, että monet oppivelvollisuuden suorittamatta jättämiseen liittyvät ongelmat kehittyvät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana. Siksi tukitoimia ja resursseja tulisi suunnata koko oppijan polulle oppivelvollisuuden alusta alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 97 virkaa ja tointa koskevat muutokset ja yhden avoimen toimen lakkautuksen. Muutoksista 52 liittyy varhaiskasvatuksen rakennemuutokseen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Matinkylän lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman siten täydennettynä, että liikuntasalin laajennus alueelliseksi liikuntahalliksi toteutetaan selvityksen mukaisessa laajuudessa. Kokonaiskustannus 41,49 milj. euroa. Matinkylän lukio sijoittuu Tynnyripuistoon. Opiskelijoita tulee olemaan noin 868.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi valtion 4. lisätalousarvion Espoon yleiskatteiset koronakompensaatiot ja toukokuun kuukausiraportin. Koronakompensaatioiden vaikutus Espoossa on yhteensä 71,6 milj. euroa. Tämä kattaa arvioidut verotulomenetykset, mutta ei tulojen vähenemistä ja menojen kasvua. Kaupunginhallitus päätti myös kehottaa kaupunginjohtajaa ja toimialajohtajia pikaisesti käynnistämään valmistelutyön valtion lisätalousarviossa vahvistettujen määrärahojen, etenkin kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tarkoitetun avustuksen, hakemiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy muutettuna yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelman 2020-2022. Kaupunginhallitus kiirehtii jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaista autopaikkojen riittävyyden arviointia ja tarpeen perusteella tehtäviä toimenpiteitä, joilla autopaikkoja lisätään. Kotihoidon ja muissa sosiaali- ja terveystoimen kotiin vietävissä palveluissa otetaan käyttöön uuden lain suomat mahdollisuudet.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Laaksolahden Pitkäjärven pienvenesatamaselvityksen tekemisestä palautettiin. Aloitteesta pyydetään myös kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto. Lisäksi esitetään maatalouden mahdolliset ympäristövaikutukset.

Kaupunginhallituksen esityslista 15.6.2020