Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.6.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.6.2020 klo 17.08

Kaupunginhallitus hyväksyi Niittykumpu I asemakaavan muutoksen, jolla mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Rakentaminen eheyttää ja selkeyttää Merituulentien varren kaupunkirakennetta. Alueella on tällä hetkellä kaksi asemakaavan mukaisesti toteutunutta pysäköintialuetta, käytöstä poistunut urheilukenttä, jonka läpi Niittykummuntie on tilapäisesti linjattu, kapea puistoalue sekä katualuetta. Pysäköintialueet ovat yksityisessä omistuksessa, ja muut alueet Espoon kaupungin omistamia. Asunto-osakeyhtiöiden kanssa on solmittu esisopimus kiinteistöjen vaihdosta ja korvaavien autopaikkojen toteuttamisesta. Kaupunginhallitus päätti lisäyksestä, jonka mukaan asemakaavan toteuttamisessa, etenkin tontinluovutusneuvotteluissa ja -sopimuksissa, on pidettävä erityistä huolta alueen elävästä kaupunkikuvasta, viihtyvyydestä ja toiminnallisuudesta esimerkiksi materiaalivalinnoilla, viherkasvustoilla, suojaisilla pihatiloilla sekä rakennusten arkkitehtuurilla kuten kattojen ja yläkerrosten muodoilla.

Kaupunginhallitus päätti, että Vermon päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- yms. sopimukset solmia. Tavoitekustannus on 6,1 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi Sepänkallion asemakaavan, joka käsittää Suurpellon pohjoisosan aloituskorttelit uuden Kyläsepäntien kokoojakadun varrella. Asemakaavalla muodostuu kaksi uutta asuinkerrostalojen korttelia.  Rakentaminen sijoittuu Sepänkallion länsi-, pohjois- ja itärinteille. Kokonaisuus muodostuu pitkänomaisista lamellitaloista ja pistetaloista. Puolikaaren muotoinen maaston muotoa mukaileva rakennusrintama on keskeinen osa alueen identiteettiä ja antaa myös suojaa ympäröivän liikenteen aiheuttamalta häiriöltä. Läntisemmän korttelin eteläreunaan Gerkinkartano-nimisen kadun varteen sijoittuu liiketilaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Leirimetsänrinteen asemakaavan Leppävaarassa. Asemakaava mahdollistaa uutta kerrostaloasumista, joka monipuolistaa Säterin asuntokantaa.  Uusi kortteli perustuu Säterinmetsän asuinalueen tapaan perinteiseen kaupunkikorttelimalliin, jossa rakennukset seuraavat katulinjaa ja korttelin keskelle jää suojaisa sisäpiha. Rakenne on tiivis Linnoitustien vierellä.

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta Vantaan yleiskaava 2020 -luonnoksesta.  Lausuntoon lisättiin maininta Kehä II:n jatkumisesta osana katuverkkoa Vantaalle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen sekä vammaisasiamiehen selvitykset vuodelta 2019.

Pöydälle seuraavaan kokoukseen jätettiin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan tehtävän haettavaksi julistaminen.

Kaupunginhallituksen esityslista 1.6.2020