Rakennuslautakunnan kokous 30.6.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.7.2020 klo 9.00

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennusluvat myönnettiin Olariin, Leppävaaraan, Espoon keskukseen, Nöykkiöön, Espoonlahteen, Nupuriin ja Kiloon. Myönnetyistä luvista yksi oli muutoslupa, loput uudisrakennuslupia.

Muutoslupa koski päiväkodin ja koulun paikallaan pysyttämistä toimistorakennuksessa tilapäisenä 31.7.2022 saakka.

Muut asiat

Rakennuslupien lisäksi käsiteltiin Espoon vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2019, matka Tuusulan asuntomessuille, maakaapelin sijoituspäätös, lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle ja jatkuvan valvonnan toimenpidepyyntö. Lisäksi merkittiin tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudesta saadut päätökset. 

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 4, 1. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo, puh. 040 507 3784