Rakennuslautakunnan kokous 19.5.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.5.2020 klo 9.00

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennusluvat myönnettiin Olariin, Leppävaaraan, Nöykkiöön, Kaitaalle ja Tapiolaan. Luvista neljä koski asuinkerrostalojen rakentamista. Nöykkiön lupa koski määräaikaista golfin harjoituslyöntihallia. Hallin määräaika on 25 vuotta.

Muut asiat

Rakennuslupien lisäksi käsiteltiin vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus, kaksi viranhaltijan päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ja yksi vesijohdon ja painejätevesiviemärin sijoituspäätös. Lisäksi merkittiin tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudesta saatu päätös. 

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 4, 1. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo, puh. 040 507 3784