Rakennuslautakunnan kokous 9.6.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2020 klo 9.00

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennusluvat myönnettiin Lippajärvelle, Leppävaaraan, Lintuvaaraan, Olariin, Niittykumpuun ja Henttaalle. Myönnetyistä luvista kaksi oli muutoslupia, loput uudisrakennuslupia.

Lisäksi myönnettiin purkamislupa asuinpientalolle Lippajärvellä.

Muut asiat

Rakennuslupien lisäksi käsiteltiin talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2021-2023, tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus, aloittamisoikeushakemus ja yksi oikaisuvaatimus. Lisäksi merkittiin tiedoksi Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saatu päätös. 

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 4, 1. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo, puh. 040 507 3784