Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 10.6.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2020 klo 20.57

Kokouksen aluksi lautakunta kuuli lukion opetussuunnitelmauudistuksesta, joka on tehty opiskelijoiden, opettajien ja rehtoreiden kanssa yhdessä keskustellen. Opiskelijalähtöisyys ja hyvinvointi ovat uudistuksessa keskiössä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Uusikummun päiväkodin hankesuunnitelmasta (3)

Uusikummun päiväkoti on mitoitettu kuudelle lapsiryhmälle ja sen tilat rakennetaan asuinrakennustornien kivijalkaan. Tilojen on tarkoitus valmistua käyttöön vuonna 2022. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että päiväkodin hankesuunnitelma sisältää keskeiset Espoon varhaiskasvatuksen tilasuunnittelutavoitteet. Tärkeää on esimerkiksi kuulla käyttäjiä suunnittelussa.

Lautakunta piti tärkeänä, että Uusikummun päiväkodin vuokra saadaan määritettyä Espoon päiväkotien keskimääräiseen vuokratasoon.

Tilannekatsaus yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelivalmistelusta ja palvelusetelin sääntökirjan esittely (4)

Varhaiskasvatuksen järjestämisen toimintatapoja kehitetään. Tavoitteena on luopua hiljalleen ostopalvelupäiväkodeista ja ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelit. Lautakunta merkitsi tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan luonnoksen ja päätti, että palvelusetelin käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että se voidaan ottaa käyttöön 1.8.2021.

Palvelusetelin käyttöönottoon liittyvät päätökset tehdään ehdollisena, kunnes valtuusto vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättää palvelusetelistä.  

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen tulorajojen tarkistaminen 1.8.2020 alkaen (7)

Kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta peritään asiakasmaksuna 140 euroa kuukaudessa ja osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta 80 euroa kuukaudessa. Maksua alennetaan tai sitä ei peritä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat tulorajat muutetaan 1.8.2020 alkaen. Esitetyt tulorajat ovat esityslistan liitteissä.

Muut asiat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnastot ulkokunnille 1.8.2020 alkaen (5) ja merkitsi tiedoksi selostusosan mukaiset selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin (6). Lautakunta päätti muut asiat esityslistan mukaisesti.