Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on

  • toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
  • huolehtia kaupungin ympäristönsuojelusta, laatia ehdotus kaupungin ympäristönsuojeluohjelmaksi ja seurata sen toteutumista
  • huolehtia kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä antaa luonnonsuojelulain 24 §:n ja 27 §:n mukaiset kunnan lausunnot hakemuksista.

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, ympäristölautakunta päättää luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesta luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja 28 §:n mukaisesta luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta. Ympäristölautakunta päättää myös maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta ojan tekemisestä tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisesta toisen alueelle asemakaava-alueella.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Kokoussihteeri                                                                                                                                  
Toimistosihteeri Maija Laaksonen
Kirkkojärventie 6 B, PL 44, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 09 816 24842
maija.k.laaksonen@espoo.fi

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku                                                                                                  
Pöytäkirjanotteen voi tilata kokoussihteeriltä Maija Laaksoselta, puh 09 816 24842. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Lautakuntasopimus

Lautakuntasopimus on ympäristölautakunnan jäsenten yhteinen asiakirja, joka yhdessä valtuustosopimuksen, Espoo-tarinan ja ympäristöpolitiikan linjausten kanssa ohjaa Espoon ympäristötoimea valtuustokauden 2017-2021 ajan.