Kansainvälisen vammaisten päivän seminaarin teemana yhdenvertaisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.12.2019 klo 12.24

Espoon vammaisneuvosto järjesti kaikille avoimen Kansainvälisen vammaisten päivän seminaarin teemana yhdenvertaisuus 3.12.2019 Espoon valtuustotalolla. Seminaarissa jaettiin myös Vuoden esteetön teko -palkinnot.

Seminaarin avasi kansanedustaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö. Avauspuheessaan hän korosti esteettömyyden ja YK:n vammaissopimuksen merkitystä yhdenvertaisuuden edistäjänä vammaisille henkilöille. Vammaiset henkilöt on tärkeää huomioida kaikessa päätöksenteossa tekijöinä, ei päätösten kohteena. Esteettömyydessäkin on vielä paljon tehtävää, mutta myös edistysaskeleita on otettu. Vuoden esteetön teko palkittavat ovat siitä hyviä ja kannustavia esimerkkejä. Vuoden 2019 esteetön teko on Rinnekodin Esteetön leikkipuisto ja kunniamaininnan saivat Espoon Miekkailijat ry ja Espoon Kaupunginteatteri. 

Espoon vammaisneuvoston tervehdyksessä vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela toi esiin, että yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja hyvinvointi kietoutuvat samojen käytännön asioiden ympärille: esteettömyys, saavutettavuus ja riittävät palvelut. Vammaiset  jäävät ulkopuolisiksi, koska tieto ei tavoita, paikat ovat esteellisiä tai palveluja ei vaan ole käytettävissä pakollisten arkiaskareiden lisäksi muuhun toimintaan. Vammaisten hyvinvointi tulee saada yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmia.

Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Mika-Erik Walls kertoi Espoon kaupungin kampanjasta: Espoo kaikille – Stop vihapuhe. Kampanjan tavoitteina on kasvattaa tietoisuutta, luoda suvaitsevaista ilmapiiriä, vahvistaa omaa vastuuta puuttua vihapuheeseen/epäasialliseen käyttäytymiseen ja viedä Espoo-tarinaa vahvasti eteenpäin ja nostaa arjen moninaisuutta esiin yhdessä tekemällä. Vaikuttavana esimerkkinä ja perusteluna kampanjalle, Mika-Erik Walls kertoi twiitistä, jossa todettiin: Ole hiljaa, en puhu vammaiselle. Puheenvuorossa toivotettiin espoolaiset tervetulleeksi kuuntelemaan ihmisoikeuksiin ja moninaisuuteen liittyvää podcastia kampanjan sivustolle. 

Lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitosta kertoi Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. YK:n vammaissopimus on juridinen väline, joka lisää sopimuksen hyväksyneen valtion sidonnaisuutta ja velvollisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksien toteuttamiseksi. Suomi on ratifioinut yleissopimuksen, joten se on sitovaa oikeutta lainsäädännössämme. Henrik Gustafsson kertoi myös oikeustapausesimerkkejä, jotka auttoivat kuulijoita ymmärtämää, mitä sopimuksen noudattaminen käytännössä tarkoittaa.  Syrjinnän kiellolle on selkeä tarve. Vammaisten kokema syrjintä näkyy suurimpana syrjintäperusteena yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleiden yhteydenottojen määrässä viime vuonna.

Invalidiliiton järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola avasi YK:n vammaissopimuksen artikloita ja kertoi Vammaisfoorumien kyselyn tuloksista. YK:n vammaissopimuksen artikla 6 koskee vammaisten naisten syrjintää ja oikeuksia. Kyselyn tulokset kertovat mm. vammaisten naisten asemasta Suomessa. Vammaiset naiset ilmoittivat miehiä useammin kokeneensa turvattomuutta, halventavaa tai vähättelevää kohtelua, epäinhimillistä kohtelua, muuta hyväksikäyttöä ja henkistä väkivaltaa. Naisten vastauksissa nousee vahvasti esille turvattomuus. Vammaiset naiset kokevat väkivaltaa 2-3 kertaa enemmän kuin valtaväestön naiset. Toimintarajoitteiset tytöt kokevat 2 kertaa enemmän syrjivää kiusaamista kuin muut tytöt. Vammaisille tytöille ja naisille tulisi kohdentaa tietoa omista oikeuksista, tietoa oman kehon suojelusta ja välineitä siihen, miten he tunnistavat heihin kohdistettua väkivaltaa.

Seminaarin lopuksi oli vapaata keskustelua, jossa todettiin tärkeäksi, että vammaisten henkilöiden syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja hyvinvoinnin edistäminen tulee saada keskiöön ja sen tulee toteutua käytännössä. Se koskee meitä kaikkia.