Minna Canth ja tämän päivän Suomi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.3.2019 klo 13.07

Minna Canthin syntymän 175-vuotispäivää juhlistettiin tasa-arvo- ja naisnäkökulmateemaisella paneelilla, jossa keskustelijoina oli kahdeksan vahvaa naista: Pia Lohikoski (vas), Sara Sarajärvi (kesk), Kaarina Järvenpää (KD), Raija Virta (lib), Anne Ahlefelt (RKP), Maria Guzenina (SDP), Iris Westerlund (vihr) ja Nina Peppi Pelkonen (KOK) – kaikki kevään eduskuntavaaliehdokkaita. Keskustelua johti tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Heikkinen.

Minna Canth oli uraauurtava naisten aseman ja tasa-arvon edistäjä, joka myös toteutti sitä mistä puhui. Ajat ovat muuttuneet, mutta kuitenkin tutkimusten mukaan tytöt ja pojat valitsevat ammattejaan samalla tavoin kuin nelisenkymmentä vuotta sitten. Miksi näin? Onko syy työn ja perheen yhdistämisen haasteissa vai perinteisissä asenteissa?

Keskustelussa korostui vahvasti kotoa ja koulusta saatu malli sekä kannustus siihen, että valitsee itselleen mieluisimman suunnan. Poliisialalla naisia on 20%, mutta korkeampiin virkoihin etenee vain yksi prosentti. Lääkäriopiskelijoista yli puolet on nykyään naisia.

”Kannusta tyttöä opiskelemaan matematiikkaa ja menemään tekniselle alalle, jos se häntä kiinnostaa.” (Raija)

Hoitoalojen arvostuksen nostaminen vaikkapa paremman palkkauksen myötä voisi panelistien mukaan kannustaa myös poikia siirtymään alalle. Kyse ei ole ”luonnonlaista”, joka määrää tytöt valitsemaan hoiva-alan ja osoittaa pojat paremmin palkattuihin teknisen tai talouspuolen tehtäviin. Malli ja kannustus ovat avainsanoja oman tien löytämiseen. Erilaisia lahjakkuuksia tuleekin tsempata oikeisiin suuntiin. Myös maahanmuuttajanaisten ohjaaminen omiin valintoihin on erittäin tärkeää.

”On tärkeää, että tytöille ja pojille opetetaan aktiivisesti, että sukupuoli ei määrittele sitä mitä kenestäkin voi tulla. Lapset ja nuoret tarvitsevat myös esikuvia, jotka ovat rikkoneet raja-aitoja ja menestyneet sukupuolittuneista ennakkoluuloista välittämättä.” (Maria)

”Herkkyys koetaan useimmiten feminiininä tapana toimia eikä vaikkapa urheilutoimittajan liikuttuminen ole suotavaa.” (Iris)

Perhevapaauudistusta panelistit pitivät tärkeänä tasa-arvoa edistävänä toimenpiteenä. Kuitenkin jokaisen perheen oman valinnan mahdollisuus jakoi panelistien näkemyksiä.

”Tarvitaan joustoa ja mahdollisuutta erilaisiin vaihtoehtoihin, koska jokaisella perheellä on omat tarpeensa.” (Kaarina)

”Lasten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava, että myös pätkätöitä tekevien ja työttömien lapset saavat mahdollisuuden hyvään varhaiskasvatukseen ja sen myötä paremmat kouluvalmiudet.” (Pia)

Yksi merkittävä realiteetti on perheen vanhempien välinen palkkaero, joka käytännössä sanelee sen, kumpi vanhemmista on pidempään kotona. Hoivavastuu ja -oikeus on kuitenkin sekä isällä että äidillä.

”Politiikkaan tarvitaan myös nuoria naisia ja myös poliitikolla on oikeus saada lapsia. Naisten tulee myös auttaa toisiaan.” (Sara)

Odotukset naisten ja miesten ominaisuuksista ovat ristiriitaisia. ”Eteenpäin pyrkivä, suulas ja aikaansaava nainen koetaan usein ärsyttäväksi, kun taas miehessä nämä ominaisuudet viittaavat johtajuuteen. Naisten on siten osattava valita toivottava tapa toimia päästäkseen haluamaansa tavoitteeseen.” (Peppi)

Naisten suhtautuminen toisiinsa ja keskinäinen kilpailu on suuri este työelämässä menestymiselle. ”Useimmiten naisen tsemppari on miespuolinen kollega tai esimies.” (Anne) Miesten hyvä-veli -verkostojen kannustus- ja vinkkaushengen soisi yleistyvän myös naisten keskuudessa. Valitettavan usein itsekriittisyys ja kateus estää avoimen tiedon kulun.

Panelistit ovat saaneet vihapuheista osansa kuka enemmän ja kuka vähemmän. Jokaisen tulisi Minna Canth -hengessä asettua vihapuhetta vastaan. Huonon käytöksen, anonyymikirjoittelun ja vihapuheen salliminen on erittäin huolestuttavaa.

Jokainen panelisti uskoi olevansa tasa-arvoinen ja toimivansa yhdenvertaisesti. Kysymykseen kiintiöiden tarpeellisuudesta kaikki näkivät sen vielä tässä vaiheessa olevan jossain määrin kannatettavaa, mutta tulevaisuudessa toivottavasti jäävän tarpeettomaksi. Kysymys sijaissynnytyksestä ja kohdunvuokrauksesta olisi lähes kaikkien panelistien mielestä oltava sallittua, mikäli kyse on kaikkien osapuolten vapaasta tahdosta.

Osa panelisteista näki moniavioisuuden perustuvan vapaaehtoisuuteen, mutta laillista se ei kuitenkaan ole, joten ainakin perintöriitoja siitä voi seurata. Kaarina Järvenpää ei kannattanut moniavioisuutta.

Mihin Minna Canth tämän päivän Suomessa puuttuisi? Panelistien mukaan hän tarttuisi ikäihmisten hoitoon ja hoivaan sekä sen kuntoon laittamiseen. Hän myös tarttuisi perheväkivaltaan ja sen poistamiseen. Tasa-arvon ja erityisesti palkkatasa-arvon toteutumisen ongelmissa hän varmasti näkisi paljon korjaamistarpeita.

Minna Canthin kuuluisat sanat naisten kannustamisesta tekemään sitä mitä ikinä haluavat on edelleen voimissaan. Naisten myös todettiin päässeen pitkälle ja kehotettiin jatkamaan samaan malliin. Mutta myös miehille tulee antaa armoa!

Panelistit kehottivat kaikenikäisiä äänestämään ja viemään nuoret vaikka kädestä pitäen uurnille. Tulevien vaalien todettiin olevan ilmasto-, koulutus-, tasa-arvo- ja eriarvoisuuden poistamisvaalit. Äänestä sinäkin!

Teksti: Anna-Leena Solhagen, toimikunnan jäsen