Kokouksen jälkeen onnellinen vai ei?

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.12.2018 Hannu Heikkinen, toimikunnan puheenjohtaja

Toimikuntamme sai tehtäväksi laatia kattava ohjeistus siitä, miten luottamushenkilöiden välisiä skismoja voisi vähentää ja parantaa yleisesti politiikan työskentelyilmapiiriä. Tavoitteenamme on, että espoolaiset luottamushenkilöt ovat tunnettuja arvostavasta vuorovaikutuksesta ja yhteistyökyvystä. Yksi osa ohjeistusta on kerätä dataa siitä, miten luottamushenkilöt – alkuvaiheessa valtuuston jäsenet – ovat kokeneet kokoustyöskentelyilmapiirin. Ajatus on ollut se, että ”without data you’re just another person with an opinion”. Samaan aikaan kyselyn on tarkoitus olla kevyen indoktrinoiva: valtuutettujen mielialoja kysellään, ja se on hyvä muistaa myös kokousten aikana.

Datankeräämistekniikaksi valittiin suomalaistaustainen Happy or not -kyselypaneeli. Sellaiseen voi törmätä vaikkapa läheisessä kauppakeskuksessa, mutta nyt myös poistuessaan valtuuston kokouksesta. Kyselypaneelin kysymys sai muodon ”Koitko kokoustyöskentelyn kaikkia arvostavana?”. Kokoustyöskentelyllä viitataan tässä kaikkeen siihen verbaaliseen ja non-verbaaliseen kommunikointiin ja vuorovaikutukseen valtuutettujen välillä. Tarkoitus on arvostaa myös vastakkaista mielipidettä ja sen esittäjää.

Alustavien tietojen mukaan valtuutetut ovat ottaneet kyselypaneelin mielenkiinnolla vastaan. Jopa niin mielenkiinnolla, että siihen on tiettävästi käyty vastaamassa jo ennen kokousta. Tämä ei tietenkään ole sen tarkoitus, eli tarkoitus ei ole kommentoida odotettavissa olevia päätöksiä, tai tehtyjä päätöksiä. Riski siitä, että vastaajat ovat kommentoineet tehtyjä päätöksiä, pitää huomioida, kun tehdään analyysiä tuloksista. Toisaalta voi ajatella niin, että itselle tärkeän asian kaatuminen aiheuttaa pahaa mieltä varmasti, mutta se varmaankin on lähtökohta demokratiassa, ettei oma mielipide aina voita.

Kysely tehtiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2018, ja silloin vastausprosentti oli korkea; 68 valtuutettua 75 valtuutetusta vastasi. Lokakuussa ei ilmeisesti käsitelty vielä erityisen hankalia asioita – budjettiasioita –, koska kukaan ei vastannut äärimmäistä ärtymystä. 94% oli enemmän tai vähemmän onnellinen lokakuun kokouksen jäljiltä. Marraskuussa onnellisten määrä oli tippunut jo 61 %:iin, itsenäisyyspäivän aattona taasen noussut 70 %:iin. 10.12.2018 enemmän ja vähemmän tyytyväisiä oli 74 % vastaajamäärän ollessa 42 valtuutettua.

Tulokset kootaan yhteen ja niistä tehdään vuosittain raportti kaupunginhallitukselle päätöksenteon tueksi ja keskustelunherättäjäksi valtuustoryhmissä.

Hannu Heikkinen
puheenjohtaja
Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta