Terveisiä naistenpäivän paneelista

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
6.4.2018 klo 13.08

Jo perinteeksi muodostunut, kansainväliseen naistenpäivään liittyvä tilaisuus järjestettiin Ison Omenan palvelutorilla Minna Canthin päivänä 19.3.2018. Aluksi Teresia Volotinen kertoi naisjärjestö Espoon Nytkis ry:n synnystä kolme vuotta sitten. Järjestön perustaminen on helpottanut yhteistyötä Espoon tasa-arvotoimikunnan ja eri puolueiden naisedustajien kesken sekä luonut yhteisiä keskusteluareenoja. Valtakunnallinen Nytkis ry (Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete) täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Teresia Volotinen Espoon Nytkis ry:stä
Teresia Volotinen edusti tilaisuudessa Espoon Nytkis ry:tä.

Marjo Matikainen-Kallström jatkoi puheenvuorollaan Naisena vuonna 2018 suomalaisessa yhteiskunnassa. Marjo totesi, että jonkun on oltava ensimmäinen ja tehtävä asioita, joissa naisia ei ole ennen nähty. SSAB:n tehtaalla Ruotsissa hän oli ensimmäinen naistyöntekijä ja vieläpä suomalainen! Marjo väänsi ihan konkreettisesti kättä ensimmäiset kaksi viikkoa, joten haasteita piisasi ennen kuin oma paikka löytyi. Toinen esimerkki tuli kilpahiihtoajoilta. Hiihtomaailmassa oli ollut tapana, että samoissa kilpailuissa vain miehet hiihtivät kaikki matkat. Marjo päätti toimia toisin ja hiihti kaikki matkat; loppu onkin upeaa suomalaisen naishiihdon historiaa.

”Miksi ensimmäiset asiat on tehtävä yksin? Pelkäämmekö muutosta: sitä, että oma asemamme muuttuu tai sitä, että minusta tulee jotakin muuta? Tämän vuoksiko emme halua antaa uudelle tilaa? Uusi voi liittyä esimerkiksi tasa-arvoon tai maahanmuuttoon.” Vahvoja kysymyksiä Marjolta meille muille pohdittavaksi.

Marjon viesti oli, että perheessä kummallakin vanhemmalla perheessä pitäisi olla oikeus sekä kotiin että työhön. Meidän tulisi olla ennakkoluulottomia ja tutustua monenlaisiin tapoihin toimia. ”Naisten ei tarvitse olla hyviä jätkiä, vaan heidän tulisi kulkea ylväästi pää pystyssä tieten ja taiten”, hän totesi lopuksi.

Marjo Matikainen-Kallström
Marjo Matikainen-Kallström kertoi Minna Canthin olleen esikuvansa. Canthilla oli unelmia ja hän teki töitä niiden saavuttamiseksi. Ruikuttamisen sijaan hänellä oli aina ratkaisuehdotus.

Paneelikeskustelussa nostettiin esiin konkreettisia tasa-arvotekoja

Tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistui kahdeksan naisvaikuttajaa eri puolueista. He olivat saaneet etukäteen pohdittavakseen neljä kysymystä.

Mitä minä olen jo tehnyt tasa-arvon eteen?  Miten olen myötävaikuttanut tasa-arvoon?

Keskustelussa nousi esiin paljon hyviä, konkreettisia tasa-arvotekoja:

 • toimiminen mentorina ja tukena nuorille naisille: tiedon siirtäminen, kertominen erilaisista poluista ja esimerkkinä toimiminen
 • pätevien naiskeskustelijoiden etsiminen SuomiAreenalle
 • valtuustoaloitteen tekeminen lastensuojelun tilasta
 • vaikenemisen muurin rikkominen: kertominen omista kokemuksista hyväksikäytettynä lapsena
 • vaikuttaminen niiden yhdistysten vastuuhenkilöiden valintaan, joissa itse toimii
 • perhevapaiden jakaminen puolison kanssa
 • arkiset tasa-arvoteot, keskustelun ja pohdinnan ylläpito tasa-arvon tiimoilta eri foorumeilla
 • blogin kirjoittaminen tasa-arvosta Tanskassa.

Miten aion edistää naisten tasa-arvoa toiminnallani?

Puheenvuoroista ilmeni, että keinot ovat monet. Esimerkiksi Kaija Hietanen kirjoittaa blogeissaan vähemmistöryhmien naisista ja etsii esimerkkejä myös Tanskasta. Anne Ahlefelt puolestaan pitää yllä keskustelua naisvaltaisten alojen tilanteesta. Helka Otsolampi kertoo esimerkkejä kaikkien tasa-arvosta ja miettii, miten argumentoida asioita. Mirkka Turtiainen etsii syitä siihen, miksi naisia on vaikeaa löytää luottamustehtäviin.

Naisten rohkaiseminen ammattimaisempaan johtamiseen luottamustehtävissä ja toiminta seksuaalista häirintää vastaan olivat Auli Happosen keinoja edistää tasa-arvoa. Hän pitää ääntä muista kulttuureista tulleiden naisten oikeuksista ja velvollisuuksista, joiden tulee olla samat kuin kantasuomalaisten naistenkin. Siten ehkäistään rinnakkaiskulttuurien syntyminen omine lakeineen ja sääntöineen.

Arja Ryynänen kertoi edistävänsä sukupuolivaikutusten arviointia osana ihmisvaikutusten arviointia. Johanna Vendelin taasen haluaa nostaa naisten tasa-arvon rinnalle miesten ja vähemmistöjen tasa-arvokysymykset. Puolueessaan hän kannustaa itseään nuorempia naisia ryhtymään aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi.

Anne Knaster kehottaa naisia tukemaan toisiaan, tyttöjä opiskelemaan koulussa matematiikkaa sekä tuomaan CV:ssä omat vahvuudet reilusti esiin ja uskomaan itseensä. ”Naisten ei pidä olla naiiveja eikä keittää kahvia kokouksissa, palkkaa pitää pyytää toimialan käytännön mukaan”, Anne totesi.

Minkä tasa-arvoteon otan tilaisuudesta mukaani ja sitoudun toteuttamaan sen?

 • Kaija Hietanen huolehtii, että Naisjärjestöt yhdessä -toiminta etenee
 • Anne Ahlefelt ei jää oman puolueensa siiloon, vaan tekee asioita yhdessä yli puoluerajojen
 • Helka Otsolampi kannustaa myös pienten lasten vanhempia luottamustehtäviin. Lainsäädäntöä pitäisi muuttaa kokouspalkkioiden maksamisen suhteen, jotta kaikilla olisi taloudellinen mahdollisuus osallistua. Nyt esimerkiksi adoptiovanhemmat ovat eriarvoisessa asemassa muihin lapsiperheisiin verrattuna.
 • Mirkka Turtiainen jatkaa tarinoiden kertomista ja kehuu naisen tai kaksi päivässä
 • Auli Happonen tekee yhteistyötä sukupuolten välillä ja rakentaa suopeutta perhevapaille miesvaltaisilla työpaikoilla
 • Arja Ryynänen ylläpitää keskustelua naisten keskinäisen tuen merkityksestä
 • Johanna Vendelin lupaa kirjoittaa tasa-arvosta seuraavassa blogikirjoituksessaan
 • Anne Knaster kehottaa olemaan hereillä SOTE-uudistuksessa.

Panelistien terveiset miehille

 • Perheet ovat monimuotoisia, ja miehen rooli on tyttärelle tärkeä. Kun isä uskoo, kehuu ja kannustaa kiipeämään puuhun, se auttaa tyttöä ottamaan paikkansa uudella tavalla.
 • Vastuu tasa-arvoisesta palkasta kuuluu osittain myös työnantajille aloilla, joissa on sopimusvaraa.
 • Asiat ovat ratkaistavissa ja yksi keino on tutustua ennakkoluulottomasti yli sukupuolittuneiden työpaikkarajojen.
 • Keskustelukulttuuria toivotaan kehitettävän. On tärkeää puhua tunteista, yhteistyöstä ja kunnioituksesta kaikkialla, mm. perheissä, työpaikoilla ja politiikassa.
 • Naisen uran kannalta tärkein ratkaisu on se, kenet valitsee lastensa isäksi.
 • Miehiä kehotetaan jäämään hoitovapaalle.
 • Kahvipöydässä on kysyttävä reilusti ja otettava asioita keskusteltavaksi. ”Miehet, kompatkaa naisten puheenvuoroja!”
 • Kunnioittakaa naisia. ”Ilman meitä ei ole teitä ja toisin päin.”

Tilaisuuden juontaja, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Heikkinen haastoi panelisteja mm. kysymällä, onko armeijassa oleminen verrattavissa lapsen odotukseen. Yleisö puolestaan kommentoi panelisteja ja kuulemaansa mm. seuraavasti: Puolueiden erimielisyys ei tule näkyviin - kysymykset ovat kaikille sukupuolille. Kuljetaan toisen vierellä niin kauan kuin hän nousee - on kysymys ihmisyydestä. Nuorilla naisilla voi olla rohkeuden puutetta. Kiitos panelisteille rohkaisusta!

Panelistit ryhmäkuvassa
Panelistit yhteiskuvassa. Ylärivissä vasemmalta Anne Ahlefelt (RKP), Helka Otsolampi (Vihr.), Auli Happonen (KD), Johanna Vendelin (Lib) ja Anne Knaster (Kok). Alarivissä vasemmalta Mirkka Turtiainen (Sdp), Arja Ryynänen (Kesk.) ja Kaija Hietanen (PerusS).

Kiitos kaikille osallistujille ja Ison Omenan kirjaston henkilökunnalle!
Kaarina Salonen, esittelijä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta