Espoon toimitilaohjelmaa koskevat neuvottelut käyty

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.9.2018 klo 13.12

Valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelut toimitilainvestointiohjelmasta päättyivät yksimieliseen neuvottelutulokseen.

Espoon kaupungin Koulut kuntoon -ohjelma sisältää merkittävän panostuksen koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja kunnostamiseen. Koko toimitilainvestointiohjelma vuosina 2019 – 2030 on yhteensä 1 203 miljoonaa euroa, josta koulu- ja päiväkotihankkeita on 1 052 miljoonaa euroa.

Ohjelma sisältää 24 uutta koulua (uusia rakennuksia, uutta vuokratilaa, korvaavia uudisrakennuksia), 28 koulun peruskorjausta ja laajennusta, 30 uutta päiväkotia (uusia rakennuksia, uutta vuokratilaa, korvaavia uudisrakennuksia) ja 14 päiväkodin peruskorjausta sekä lukuisia perusparannus- ja elinkaarta jatkavia korjauskohteita.

Toimitilaohjelmaa tarkennettiin aikaistamalla neljän koulun peruskorjausta (Tähtiniityn, Saarnilaakson, Sunan ja Nöykkiön peruskorjaukset) sekä lisäämällä ohjelmaan kahden koulun peruskorjaukset (Laurinlahden koulu v. 2024 ja Lähderannan koulu v. 2027). Viiden päiväkodin peruskorjauksiin ja uudisrakennuksiin lisättiin 30 miljoonan euron varaus toimitilainvestointiohjelman ulkopuolelta siten, ettei investointikatto ylity.

Toimitilaohjelman sisältä haetaan säästöä niiden koulu- ja päiväkotihankkeiden toteutuksesta, joissa suunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Otetaan käyttöön uusia suunnittelu- ja toteutustapoja sekä alueellisia kokonaisratkaisuja, joilla kokonaiskustannuksia voidaan laskea. Kustannustason lasku sekä lisäykset sisällytetään toimitila- ja infrainvestointiohjelmaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä.

Palveluverkkosuunnittelua uudistetaan osana Koulut kuntoon -ohjelmaa ja Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2030 -suunnitelmaa.

Jatketaan elä- ja asukeskusten suunnittelua ja toteutusten valmistelua Matinkylään, Tapiolaan, Espoon keskukseen ja Espoonlahteen. Kulttuurikeskuksen peruskorjauksesta ja teatteritilasta esitetään talousarvion yhteydessä suunnitelma hankkeen aikataulusta, toteutusmallista ja rahoituksesta. Lukiopalvelujen toteuttamista Kivenlahteen selvitetään osana suunniteltua toisen ja korkea-asteen kampusta.

Talousarvioneuvotteluihin tuotetaan selvitys ja riskiarvio kriittisimmistä päiväkoti- ja kouluhankkeista ja niiden aikataulusta. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä seurataan alueellisesti. Selvitetään yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa tukeminen siten, että yksityisten päiväkotien kapasiteetti tulee hyödynnettyä.

Lisäksi vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseen, tarpeellisen lisäliikenteen kustannuksiin ja sen vaikutuksiin HSL kuntaosuuteen. Espoo edellyttää, että HSL toteuttaa linjojen korjaukset kustannustehokkaasti ja ripeästi.

Valtuuston asettama 280 miljoonan euron vuosittainen investointikatto ylitetään kehyksen alkuvuosina mutta alitetaan kauden lopulla siten, että nettoinvestoinnit ovat keskimäärin 280 miljoonaa euroa vuodessa 12 vuoden aikana. Tavoitteena on, että kaupungin velkaantuminen taittuu vuodesta 2024 alkaen.

Liite: Pöytäkirjamerkinnät (pdf, 122 Kt)