Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopalkinto TASSU jaettiin nuorisopalveluille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.10.2018 klo 15.02

Espoon nuorisopalvelujen vihapuheen vastainen projekti on voittanut Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan myöntämän TASSU-palkinnon. Yhteistyökumppanien sarjan voitti vanhusten digitarina.

Espoo kaikille -projektissa nuorisopalvelut on tuottanut nuorisotyöntekijöille ja nuorille työkaluja vihapuheen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Osana projektia nuoria on koulutettu vihapuheen vastaisiksi agenteiksi, jotta he pystyisivät puuttumaan vihapuheeseen ja kitkemään sitä omassa ympäristössään. He myös työstävät videoita ennakkoluuloista ja kiusaamisesta ja ovat osallistuneet aiheeseen liittyviin tapahtumiin.

Aihe on nuorille tärkeä. Useat koulutukseen osallistuneista nuorista kertoivat oppineensa paljon vihapuheesta ja kiusaamisesta, ja heiltä saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Projektissa kootaan materiaalikansio, joka auttaa sekä nuoria että aikuisia käsittelemään aihetta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta toteaa päätöksessään, että teko tuo esiin konkreettisen mallin, jonka voi ottaa käyttöön myös muualla. Teko on ruohonjuuritason ratkaisu yhteiskunnassa esiintyvää epäasiallista puhetta kohtaan.

Tassu2018_palkinto, Tassu2018_palkinto Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä jakoi TASSU-palkinnon Espoon nuorisopalvelujen vihapuheen vastaiselle projektille Gumbölen kartanossa. Kuvassa vas. Nelli Myöhänen, Teemu Pietilä, Helena Munne, Ville Leino, Jukka Mäkelä, Katja Kujala, Elina Rautiainen, Tiina Pasanen jaTero Luukkonen​.

Yhteistyökumppanien sarjan voitti Dementiakoti Villa Tapiola Oy Digitarinalla. Siinä vanhuksia avustetaan videoiden tekemisessä, ja jokainen saa tilaisuuden esiintyä videolla omana itsenään. Toimikunta toteaa päätöksessään, että digitarina tuo näkyviin eletyn elämän ja ikäihmisen oman persoonan. Lisäksi digitarinaa voi soveltaa myös muualla.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä jakoi TASSU-palkinnon Nuorisopalveluille Gumbölessä 28.9 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä palkitsi yhteistyökumppanien sarjan voittaneen Dementiakoti Villa Tapiola Oy:n DigitarinanTASSU-kunniakirjalla Gumbölen kartanossa. Kuvassa vas. Tuula Laulaja, Jukka Mäkelä, Maria Juuso ja Lilli Lemettinen​.

TASSU-palkinto myönnetään konkreettiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteolle

Espoon kaupungin työyhteisöt saivat osallistua kilpailuun joko omalla tai yhteistyökumppanin tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusteolla. Työyhteisöjen omia hakemuksia saapui viisi ja yhteistyökumppanien tekoja ehdotettiin neljä. Muita kilpailun osallistujia olivat kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, Espoonlahden kirjastot, Kauklahden elä ja asu –seniorikeskus sekä yhteishakemuksella Espoon elä ja asu –keskukset. Yhteistyökumppaneiden merkittävää tekoa esitettiin seuraaville toimijoille: Tunaro Vårdhem, Hulda & Malva hemmet, Nicehearts ry.

Nuorisopalvelujen voittoisa työyhteisö sai palkinnoksi 1000 euroa yhteiseen kehittämiseen. Dementiakoti Villa Tapiola sai kunniakirjan. Palkinnon ja kunniakirjan saaneista tehdään myös videot, jotka julkaistaan syksyn aikana.

Espoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla 2017-2020 edellyttää, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tavoitteet juurtuvat Espoon kaupungissa käytäntöön. Myös Espoo-tarinassa on sitouduttu vahvasti näiden arvojen edistämiseen positiivisen ihmiskäsityksen ja arvostavan vuorovaikutuksen linjauksilla.

Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on ideoinut TASSU-palkinnon, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi kaupungin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja. Palkinto jaetaan kerran vuodessa. Viime vuoden kilpailun voitti Entressen kirjaston lasten tiimi toiminnastaan moninaisissa ryhmissä ja onnistumisesta erityisesti poikien lukuinnon lisääjänä. Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta julistaa TASSU-palkinnon haettavaksi jälleen ensi maaliskuussa 2019. Palkinnon suojelijana toimii kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.