Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopalkinto TASSU kehitysvammaisten työllistämiselle ja Niceheartsille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.8.2019 klo 11.26

Espoon kaupunginkirjaston ja Riilahden kehitysvammaisille aikuisille työ- ja päivätoimintaa tarjoavan toimintakeskuksen yhteinen hanke kehitysvammaisten työllistämisen tukemiseksi on voittanut Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan myöntämän kaupungin työyhteisöjen TASSU-palkinnon. Espoon kaupungin ostopalvelujen tai muiden espoolaisten kolmannen sektorin toimijoiden sarjassa TASSU-palkinnon sai Niceheartsin Naapuriäidit-konsepti.

Espoon kaupunginkirjaston ja Riilahden toimintakeskuksen yhteinen hanke edistää kehitysvammaisten työllistymistä tavallisiin, monimuotoisuutta arvostaviin työpaikkoihin. TASSU-palkinnon arviointiryhmän mielestä hankkeen pohjalta olisi mahdollista laatia konsepti, jota voisi soveltaa kaupungin muissakin työyhteisöissä ja yksityisellä sektorilla.

Tänä vuonna myös espoolaiset palvelujen käyttäjät saivat ehdottaa palkittavaksi Espoon kaupungin ostopalvelujen tai muiden espoolaisten kolmannen sektorin toimijoiden, kuten urheiluseurojen tai muiden järjestöjen, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisääviä tekoja. Sarjan voittanut Niceheartsin Naapuriäidit-konsepti parantaa naisten ja heikommassa olevien asemaa sekä antaa välineitä osallistua ja olla osallinen yhteiskunnassa. TASSU-palkinnon arviointiryhmä toivoo, että Niceheartsin hyvä konsepti leviäisi myös laajemmin eri toimijoille.

TASSU-palkinto myönnetään konkreettiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteolle

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa. Espoon kaupungin työyhteisöt saivat osallistua kilpailuun joko omalla tai yhteistyökumppanin tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusteolla. Työyhteisöjen omia hakemuksia saapui viisi. Toiseen kilpailusarjaan espoolaiset palvelujen käyttäjät lähettivät neljä ehdotusta Espoon kaupungin ostopalvelujen tai muiden espoolaisten kolmannen sektorin toimijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävistä teoista.

Espoon kaupunginkirjaston ja Riilahden toimintakeskuksen yhteinen hanke sekä Niceheartsin Naapuriäidit-konsepti saivat molemmat palkinnoksi 1000 euroa yhteiseen kehittämiseen. Elokuvalippujen arvonnassa onni suosi Avokkaan päiväkodin työyhteisöä.

Espoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla 2017-2020 edellyttää, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tavoitteet juurtuvat Espoon kaupungissa käytäntöön. Myös Espoo-tarinassa on sitouduttu vahvasti näiden arvojen edistämiseen positiivisen ihmiskäsityksen ja arvostavan vuorovaikutuksen linjauksilla.

Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on ideoinut TASSU-palkinnon, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi espoolaisia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja. Palkinto jaetaan kerran vuodessa.

Viime vuonna TASSU-palkinnon voitti Espoon nuorisopalvelujen vihapuheen vastainen projekti ja yhteistyökumppanien sarjan voitti Dementiakoti Villa Tapiola Oy:n digitarina, joka kertoo asukkaan elämäntarinan ja vahvistaa hänen identiteettiään. Vuonna 2017 palkinnon sai Entressen kirjaston lastentiimi lukuinnon tukemisesta ja muusta toiminnasta. Palkinnon suojelijana toimii kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Lisätiedot:
Hannu Heikkinen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja
hannu.heikkinen(at)gmail.com
p. 0456 332984

Kaarina Salonen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä
kaarina.salonen(at)espoo.fi
p. 046 8773462