Rakennus- ja asuntotuotanto

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 21.9.2020

Vuonna 2019 Espoossa valmistui ennätykselliset 4 297 uutta asuntoa

Kaikkiaan vuoden 2019 aikana on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen uudistuotantoa noin 420 000 k-m2, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoja valmistui vuoden 2019 aikana Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 4297 eli 445 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rekisteritiedon mukaan asuinrakennuksiin valmistuneista asunnoista noin 80 % on kerrostaloissa, vajaa 20 % erillispientaloissa ja muutama prosentti rivi- ja ketjutaloissa.

Aloitukset

Kaikkiaan vuonna 2019 on rekisteröity alkaneeksi noin 440 000 k-m2, mikä on noin 80 000 k-m2 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja oli vuoden 2019 aloituksissa 4645 eli 469 enemmän kuin edeltävän vuoden aloituksissa. Aloitetuiksi rekisteröidystä asuntotuotannosta reilu 80 % on kerrostaloissa, noin 15 % erillispientaloissa ja muutama prosentti rivi- ja ketjutaloissa.

Myönnetyt rakennusluvat

Uusia rakennuslupia rekisteröitiin viimeisellä vuosineljänneksellä reilu 110 000 k-m2. Asuntoja myönnetyissä uusien kohteiden rakennusluvissa oli rekisterin mukaan noin 1100. Kaikkiaan vuoden 2019 aikana uusia rakennuslupia on rekisteröity myönnetyksi noin 750 000 k-m2, mikä on noin 90 000 k-m2 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Asuntoja myönnetyissä uusien kohteiden rakennusluvissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 4804 eli 225 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rekisteröidyissä uusissa rakennusluvissa olevista asunnoista noin 85 % on kerrostaloissa, toistakymmentä prosenttia erillispientaloissa ja muutama prosentti rivi- ja ketjutaloissa.

Asuntotuotannon ennuste

Ennusteen mukaan kuluvan vuoden aikana Espoossa valmistuu noin 4000 uutta asuntoa, minkä jälkeen vuosittain valmistuvien asuntojen määrän ennustetaan vakiintuvan alkaneella vuosikymmenellä keskimäärin 3300 asunnon tasolle. Tulevien vuosien tuotannosta noin 80 % on kerrostaloasuntoja.

Rakennustuotantotiedot perustuvat 5.2.2020 tehtyyn Trimble Locus -rekisteripoimintaan. Rekisteritiedot täydentyvät viiveellä, mikä heikentää niiden luotettavuutta. Siksi luvut ovat ennakkotietoja ja pikemminkin suuruusluokkaa osoittavia, kuin tarkkoja lukuja. Luvuissa on mukana ainoastaan uustuotanto, ei vanhojen rakennusten laajennuksia ja muutoksia. Asuntotuotannon osalta rekisterin tuottamia lukuja on täydennetty Espoon kaupungin asuntoyksikön tiedoilla.

Espoon rakennus- ja asuntotuotannosta julkaistaan katsaus neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa.