Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 16.9.2020

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot, esimerkiksi väestönmuutokset, työllisyys ja työttömyys, työpaikkakehitys ja rakennus- ja asuntotuotanto. Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa. 

Eetvartti-julkaisut (Eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.)

Eetvartti 3/2020: Espoo alueittain 2019 -julkaisu antaa kattavan annoksen tietoa Espoon eri alueista. YK:n kestävän kehityksen kaupunkiarvio valmistui Espoossa. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla ohjataan seudun rakentumista kestävästi. Kerrostalohuoneistojen keskineliöhinnat nousivat vuoden 2019 aikana eniten Westendissä ja laskivat Laajalahdessa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.

Eetvartti 2/2020: Korona-ajan infoa monella kielellä ja kanavalla. Tilastojen avulla selkeyttä koronakriisin hallintaan. Espoon ruotsinkielisten väestöennuste vuosille 2019-2028. Espoolaiset ovat terveitä ja hyvinvoivia muuhun maahan verrattuna, väestöryhmien välillä on eroja. Elämyksiä arkeen, kulttuurihyvinvointia espoolaisille. Espoo pärjää kuutoskaupunkien ympäristövertailussa. Lähes 90 prosenttia espoolaisista asuu alle puolen tunnin joukkoliikennematkan päässä nopeimmin saavutettavasta keskuksesta.

Eetvartti 1/2020: Espoon kaupunki edistää luonnon terveyshyötyjä Health & Greenspace -hankkeessa. Maksetut kunnallisverot Espoon eri alueilla ja väestöryhmissä. Espoolaiset pääosin tyytyväisiä palveluihin. Espoon yritysilmasto arvioitiin samalle tasolle kuin vuonna 2018. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.

Eetvartti 4/2019: Tutkijatohtorit esittäytyvät. Espoon pienalueiden eriytyminen Berliinin kaupungin statusindeksiä mukailevalla tarkastelulla. Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet ja uusiutuvien luonnonvarojen osuus kaukolämmön tuotannossa kasvanut. Kouluterveyskysely kertoo lasten ja nuorten kokemaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ilon- ja huolenaiheista.

Vanhemmat julkaisut

Lista Eetvartissa julkaistuista artikkeleista vuodesta 2007 alkaen löytyy alta Liitetiedostot-kohdasta.

Muutoksen mittarit pähkinänkuoressa
Espoo 2019 2020 12 kk:n muutos
Väestömäärä 30.6.

286 791

291 086

4 295

Muuttovoitto, asukasta (tammi-kesäkuu)

2 483

671

-1 812

- kuntien välinen muutto

1 575

-363

-1 938

- siirtolaisuus

908

1 034

126

- syntyneiden enemmyys

676

645

-31

Työllisyys 30.6.
- työttömyysaste % (TEM*) 30.6. 8,4 15,3 6,9 %-yksikköä
- työllisyysaste % (Tilastokeskus**) 2. vuosinelj. 71,7 75,2 3,5 %-yksikköä
Valmistuneita asuntoja***, tammi-kesäkuu 2 884 1 598 -1 286

* Työ- ja elinkeinoministeriö
** Työvoimatutkimus (otospohjainen, lähinnä kehityksen suuntaa antava luku)
*** vain uudisrakennukset, ennakkotieto
v. 2020 väestö- ja rakennustuotantoluvut ovat ennakkotietoja

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Konsernihallinto
Erityissuunnittelija Annika Latva-Äijö, Sivistystoimi
Suunnittelija Aki Välimäki, Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg, Tekninen ja ympäristötoimi