Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote elokuu 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.8.2020 klo 12.23

Espoon yritystutkimus 2020 toteutetaan elo-lokakuussa

Espoon kaupunki toteuttaa vuosittain yritysten tarpeita selvittävän tutkimuksen. Vuosina 2020-2022 tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus Oy. Vastaavanlainen tutkimus on toteutettu vuodesta 2014 alkaen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mielikuvia Espoon kaupungista yritysten toiminnan näkökulmasta ja tuoda esille yritysten odotuksia ja näkemyksiä siitä, miten Espoon tulisi parantaa toimintaansa ja palveluitaan. Tutkimuksessa haastatellaan puhelinhaastatteluna vuorovuosin 310 (2020, 2022) ja 510 (2021) yrityksen ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä tai yrittäjää. Vuoden 2020 tutkimus alkaa elokuussa ja valmistuu lokakuussa.

Lisätietoa: Minna Joensuu, erityisasiantuntija, 043 827 3386

Espoon väestö oli vuoden 2020 kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 291 100 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-kesäkuun aikana yli 1 300 asukkaalla, mikä on 1 800 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli 50 ja kuolleita 80 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli 30 henkeä edellisvuotta matalampi. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen yli 360 asukkaan verran. Maahanmuutto väheni yli 220 hengellä edellisvuodesta, espoolaisten muutto ulkomaille myös väheni 350 hengellä ja nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuodesta lähes 130 henkilöllä.

Tammi-kesäkuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 79 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 49 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen 28 prosenttia. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1 900 asukasta. Espoosta muutetaan nyt runsain määrin muualle. Muuttotase on ollut tänä vuonna positiivinen vain toukokuussa.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 70 ja EU-maista 290 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee kuitenkin pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-kesäkuussa määrä oli 670 henkilöä, mikä on 65 prosenttia ulkomaisesta nettomuutosta.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli kesäkuun lopussa 54 880, mikä on lähes 19 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2020 tammi-kesäkuun väestönkasvusta oli lähes 100 prosenttia.

Suuralueista eniten kasvoivat Tapiola 560, Leppävaara 450 ja Espoonlahti 310 asukkaalla. Suhteellisesti eniten kasvoivat Tapiola ja Kauklahti molemmat 1,1 prosenttia. Ikäryhmistä 0-6-vuotiaiden määrä laski 380 lapsella, myös 18-29-vuotiaiden määrä laski 260 asukkaalla.

Myös Helsingissä ja Vantaalla alle kouluikäisten lasten määrä on laskenut tänä vuonna, mutta Espoossa lasku on ollut suurinta.

Tälle vuodelle on ollut tyypillistä kuntien välisen muuttoliikkeen voimakas lasku suurissa kaupungeissa. Se koskee pääkaupunkiseudulla Espoon lisäksi myös Helsinkiä. Sen sijaan Vantaa saa edelleen muuttovoittoa muualta Suomesta. Myös muut yli 50 000 asukkaan kaupungit kärsivät kuntien välisestä muuttotappiosta, poikkeuksena kuitenkin ovat Lahti, Hämeenlinna ja Porvoo, joiden väestöä myös maan sisäinen muutto on kasvattanut. Sen sijaan kehyskunnat ovat saaneet muuttovoittoa maan sisäisessä muuttoliikkeessä.

Väestönmuutosten ennakkotiedot kesäkuu 2020

Lomautettujen määrä laskenut toukokuun huippulukeman jälkeen, kokonaan työsuhdetta vailla olevien määrä kasvanut maaliskuusta lähtien

Uudenmaan ely-keskuksen julkaiseman epävirallisen korona-ajan työllisyysseurannan mukaan Espoossa oli heinäkuun viimeisellä viikolla työttömiä 20 318, joista lomautettuja 5296. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia virallisten työttömyyslukujen kanssa.

Tuoreimmat viralliset tiedot ovat kesäkuun lopulta, jolloin Espoossa oli työttömiä 22 341, joista lomautettuja oli 7424. Työttömyysaste oli 15,3 %. Koko maan työttömyysaste oli 15,8 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 2638 ja 50 vuotta täyttäneitä 6626. Naisia oli 49,4 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 4152 eli 18,6 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1255 avointa työpaikkaa.

Ennen koronapandemian rantautumista Suomeen elettiin kautta, jolloin vielä pari vuotta sitten nopea työttömyyden väheneminen oli tasaisesti hidastunut ja lopulta pysähtynyt viime helmikuussa. Tämän jälkeen työttömyys kasvoi nopeasti. Työttömyyden huippu saavutettiin toukokuussa, jonka jälkeen työttömien kokonaismäärä on laskenut loivasti.

Muutokset ovat olleet voimakkaimmat lomautettujen määrässä, joka kasvoi jyrkästi keväällä ja on vähentynyt kesän aikana. Kokonaan työsuhdetta vailla olevien määrä on jatkanut maaliskuussa alkanutta tasaisempaa kasvua.

Kesäkuun lopulla Espoossa työttömiä oli lähes kaksi kertaa enemmän 10 352 henkeä) kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 4,4 prosenttiyksikköä vuodentakaista korkeampi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa yli kaksinkertainen määrä (1454 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna ja pitkäaikaistyöttömiä 19 % (662 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avoimia työpaikkoja oli 37 % (730) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömät ja lomautetut Espoossa 2020

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Eetvartti-julkaisussa