Työssäkäynti, työttömyys ja työpaikat

päivitetty 23.10.2020

Työttömien määrä syyskuussa edelleen korkealla tasolla

Syyskuun 2020 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 309 ja työttömyysaste oli 11,8 %. Koko maan työttömyysaste oli 12 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1763 ja 50 vuotta täyttäneitä 5647. Naisia oli 46,5 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 4575 eli 26,4 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1867 avointa työpaikkaa.

Espoossa oli 120 676 työpaikkaa vuonna 2017 ja arviolta 127 000 työpaikkaa vuonna 2019

Espoossa oli vuoden 2020 tammi-toukokuussa henkilötyövuosien mukaan estimoituna noin 111 000  yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä oli 104 000-105 000, ja kääntyi selvään nousuun vuonna 2018. Vuonna 2020 kasvu taittui ja tammi-toukokuussa määrä oli suunnilleen vuodentakaisella tasolla.

Vuoden 2018 lopussa suomalaistaustaisten työttömyysaste oli 5,9 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 16,6 prosenttia

Korkein työttömyysaste oli taustaltaan irakilaisilla, afganistanilaisilla, somalialaisilla sekä taustaltaan Etu-Aasiasta olevilla. Suomalaistaustaisten työllisyysaste oli 79,5 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 58,1 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten korkein työllisyysaste on taustaltaan Kaukoidästä olevilla, virolaistaustaisilla, ruotsalaistaustaisilla ja länsieurooppalaistaustaisilla.