Työttömyys kuukausittain

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Työttömien määrä vähentyi edellisestä kuukaudesta

Heinäkuun 2020 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 20 911 ja työttömyysaste oli 14,3 %. Koko maan työttömyysaste oli 14,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 2480 ja 50 vuotta täyttäneitä 6158. Naisia oli 49,3 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 4322 eli 20,7 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1540 avointa työpaikkaa.

Koronatilanteen aiheuttamat yritystoiminnan vaikeudet nostivat viime keväänä työttömyyslukuja äkillisesti ja rajusti Espoossa. Ennen pandemian rantautumista Suomeen elettiin kautta, jolloin vielä pari vuotta sitten nopea työttömyyden väheneminen oli tasaisesti hidastunut ja lopulta pysähtynyt viime helmikuussa. Heinäkuun lopulla Espoossa oli 1,6-kertaa (8125 työtöntä) enemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 5,5 prosenttiyksikköä vuodentakaista korkeampi. Koko maassa työttömiä oli noin 1,4-kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa lähes kaksinkertainen määrä (1200 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna ja pitkäaikaistyöttömiä viidennes (712 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avoimia työpaikkoja oli 28 % (593) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime helmikuuhun asti avointen työpaikkojen määrä oli kasvanut lähes yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Koronapandemian myötä kasvanut työttömyys saavutti huippunsa viime toukokuussa, jolloin Espoossa oli työttömiä  23 177 ja työttömyysaste oli 15,8 %. Työttömyys on laskenut kesän kuluessa ja kesäkuun lopun tilanteesta: työttömien määrä väheni kuukaudessa 1430:lla ja työttömyysaste laski noin prosenttiyksikön

Työttömyys Espoossa heinäkuu 2020

Ennen koronapandemian rantautumista Suomeen sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys olivat vähentyneet Espoossa viimeisen neljän vuoden aikana, tosin molempien vähentyminen hidastui viimeisen kahden vuoden aikana ja kuluvan vuoden helmikuussa lasku oli jo lähes pysähtynyt.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työttömyysluvuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Alla on linkki Excel -taulukkoon, jossa on täydellisemmät kuukausittain päivitettävät työttömyysluvut (mm. työttömien määrä Espoossa sekä työttömyysaste Espoossa, lähikunnissa ja koko maassa). Taulukossa on myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 

Taulukossa on koko maan osalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Tilastokeskuksen määrittelemät työttömyysasteet, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut perustuvat työnvälitysrekisteriin ja kuvaavat työ- ja elinkeinotoimistoissa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneita. Tämä aineisto palvelee ensisijaisesti työnvälitystoiminnan ja työvoimahallinnon tarpeita. Tilastokeskuksen luvut perustuvat työvoimatutkimukseen, jossa kuukausittain haastatellaan valtakunnallisesti noin 12 000 työikäistä (15-74 v.) henkilöä. Tämä aineisto tarkastelee työvoimaa ja työttömyyttä kansantalouden, mm. työvoiman saatavuuden, näkökulmasta. Molemmissa aineistoissa on työttömyysastelukujen osalta virhemarginaalia, minkä vuoksi alle prosenttiyksikön muutoksiin työttömyysasteessa on syytä suhtautua suurella varauksella.

Tällä sivulla esitetyt Espoon  työttömyysasteluvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon.

Neljännesvuosittainen Espoon työllisyys- ja työttömyyskatsaus julkaistaan Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa.

Liitetiedostot