Ulkomaalaistaustaiset työelämässä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 18.8.2020

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on korkein taustaltaan virolaisilla, ruotsalaisilla ja länsieurooppalaisilla sekä heillä, joiden tausta on Kaukoidässä

Vuoden 2018 lopussa työllisyysaste Espoossa oli 75,4 prosenttia. Työllisyysaste tarkoittaa 18–64-vuotiaiden työllisten osuutta saman ikäisestä väestöstä. Suomalaistaustaisten työllisyysaste oli 79,5 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 58,1 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste vaihteli kuitenkin paljon taustamaan mukaan.

Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaiseksi luetaan lisäksi ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Henkilön taustamaa on ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio, toissijaisesti isän syntymävaltio. Jos kummankaan vanhemman tietoa ei ole, on taustamaa henkilön oma syntymävaltio.

Ulkomaalaistaustaisten korkein työllisyysaste on taustaltaan Kaukoidästä olevilla, virolaistaustaisilla, ruotsalaistaustaisilla ja länsieurooppalaistaustaisilla. Matalin työllisyysaste on taustaltaan irakilaisilla, afganistanilaisilla, somalialaisilla sekä taustaltaan Etu-Aasiasta olevilla.

Vuotta aiempaan verrattuna suomalaistaustaisten työllisyysaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä ja ulkomaalaistaustaisten 2,0 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste nousi eniten taustaltaan itäeurooppalaisilla (5,8 prosenttiyksikköä), pohjoisamerikkalaisilla (4,6 prosenttiyksikköä), iranilaisilla (4,5 prosenttiyksikköä) sekä ruotsalaisilla (4,1 prosenttiyksikköä). Työllisyysaste nousi kaikilla muilla ulkomaalaistaustaisten ryhmillä paitsi taustaltaan turkkilaisilla, Etu-Aasiasta olevilla sekä taustaltaan ryhmään Muut tai tuntematon kuuluvilla.

Tilastokeskuksen käyttämä taustamaaluokitus

Työttömyysasteessa on suuria eroja taustamaan mukaan

Vuoden 2018 lopussa työttömyysaste oli Espoossa 7,7 prosenttia. Suomalaistaustaisten työttömyysaste oli 5,9 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 16,6 prosenttia. Vuotta aiempaan verrattuna suomalaistaustaisten työttömyysaste pieneni 0,9 prosenttiyksikköä ja ulkomaalaistaustaisten 1,6 prosenttiyksikköä.

Ulkomaalaistaustaisista pienin työttömyysaste oli taustaltaan ruotsalaisilla, virolaisilla, länsieurooppalaistaustaisilla sekä taustaltaan Kaukoidästä olevilla ja ryhmään Muut tai tuntematon kuuluvilla henkilöillä. Korkein työttömyysaste oli taustaltaan irakilaisilla, afganistanilaisilla, somalialaisilla sekä taustaltaan Etu-Aasiasta olevilla.

Vuotta aiempaan verrattuna työttömyysaste väheni eniten taustaltaan afganistanilaisilla (6,0 prosenttiyksikköä), somalialaisilla (5,8 prosenttiyksikköä), itäeurooppalaisilla (4,7 prosenttiyksikköä) sekä pohjoisamerikkalaisilla (4,2 prosenttiyksikköä). Työttömyysaste laski kaikilla muilla ulkomaalaistaustaisten ryhmillä paitsi taustaltaan länsieurooppalaisilla, turkkilaisilla, thaimaalaisilla sekä taustaltaan Etu-Aasiasta olevilla henkilöillä.

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste ja työttömyysaste Espoossa 31.12.2017

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste ja työttömyysaste taustamaan mukaan Espoossa 2017 ja 2018

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste ja työttömyysaste Espoossa 2017 ja 2018

Ulkomaalaistaustaisten työllisten suurin ammattiryhmä erityisasiantuntijat

Ulkomaalaistaustaisten työllisten suurimmat ammattiryhmät poikkeavat suomalaistaustaisten suurimmista ryhmistä. Vaikka erityisasiantuntijoiden ammattiryhmä on suurin sekä suomalaistaustaisilla että ulkomaalaistaustaisilla työllisillä, on ryhmän osuus työllisistä huomattavasti pienempi ulkomaalaistaustaisilla (noin 22 prosenttia) kuin suomalaistaustaisilla (noin 33 prosenttia). Myös asiantuntijoiden ryhmän osuus työllisistä on ulkomaalaistaustaisilla (noin 11 prosenttia) pienempi kuin suomalaistaustaisilla (noin 21 prosenttia). Lisäksi toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ja johtajien osuus on pienempi kuin suomalaistaustaisilla.

Ulkomaalaistaustaisten ammattiryhmissä korostuu muiden työntekijöiden ammattiryhmän osuus (noin 17 prosenttia) huomattavasti suomalaistaustaisia (noin neljä prosenttia) enemmän. Tähän ammattiryhmään kuuluvat esimerkiksi siivoojat ja varastotyöntekijät. Myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmän, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ryhmän tuntematon osuudet ovat suuremmat kuin suomalaistaustaisilla.

Työlliset syntyperän ja ammattiryhmän mukaan Espoossa 31.12.2017