Väestö ja väestönmuutokset

Kunnan väestönkehitykseen vaikuttavat muuttoliike, syntyvyys ja kuolleisuus. Kuntaan muuttoon vaikuttavat mm. sopivan asunnon saanti, työpaikan saanti, paremmat palvelut ja henkilökohtaiset syyt. Kunnasta pois muuttoon vaikuttavat esim. kallis asuminen, huonot palvelut, viihtymättömyys ja henkilökohtaiset syyt.

Kuolleisuuteen vaikuttavat yleinen väestön terveystaso ja epidemiat. Syntyvyyteen vaikuttaa väestön, erityisesti naisten, ikärakenne. Mitä vanhempi ikärakenne, sitä pienempi syntyvyys. Myös kulttuuriset ja uskonnolliset taustat vaikuttavat syntyvyyteen. Nuorten naisten muutto kaupungista vaikuttaa tulevaan syntyvyyteen, sillä he vievät vielä syntymättömät lapset mukanaan.

Tasapainoinen väestönkehitys riippuu siis monesta eri tekijästä. Espoon väestönkasvu on pitkälti pohjautunut muuttovoittoon. Ulkomaalaistaustainen väestö on kasvanut nopeasti 1990-luvun alusta lähtien.