Väestörakenne

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon virallinen väkiluku oli 289 731 asukasta vuodenvaihteessa 2019/2020

Espoon virallinen väkiluku oli 289 731 asukasta vuodenvaihteessa 2019/2020. Espoolaisista 75 prosenttia oli suomen- tai saamenkielisiä, seitsemän prosenttia ruotsinkielisiä ja 18 prosenttia vieraskielisiä.
Espoon väestö kasvoi 6 099 asukkaalla eli 2,2 prosenttia vuoden 2019 aikana. Väestönkasvu oli 1 511 henkeä suurempaa kuin edellisvuonna. Väestönkasvusta 4 111 henkeä eli 67 prosenttia oli vieraskielistä. Suomen- ja saamenkielisten määrä kasvoi 1 954 asukkaalla ja ruotsinkielisten 34 asukkaalla.
Pääkaupunkiseudulla asui vuodenvaihteessa 2019/2020 yhteensä 1 187 138 henkeä, ja seudun asukasmäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 1,5 prosenttia. Koko Suomen asukasluku oli 5 525 292 henkeä ja vuotuinen suhteellinen väestönkasvu 0,1 prosenttia. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Vantaa ja Espoo kasvoivat vuonna 2019 suhteellisesti enemmän kuin Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Espoo kasvoi määrällisesti eniten.


Espoon virallinen väkiluku äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2018/2019 ja 2019/2020 ja väestönmuutos vuonna 2019

Väestö kielen mukaan 2020

Pääkaupunkiseudun kuntien, kuuden suurimman kaupungin ja koko maan virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2018/2019 ja 2019/2020 ja väestönmuutos 2019.

Pääkaupunkiseudun väestö 2020_netti                       

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun alalaidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2019/2020
Espoon väestörakenne 2019/2020