Espoo parantaa kolmikielisten palvelujen toimivuutta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.6.2020 klo 8.22

Helmikuisella kyselyllä Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos selvittivät palvelujen toimivuutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn vastasi 192 henkilöä, jotka puhuivat äidinkielenään 29 eri kieltä.

Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin lahjakortteja espoolaisiin yrityksiin. Palkinnot toimitetaan onnekkaille voittajille kesäkuun aikana.

Vastauksissa palvelukohtaisia eroja

Asteikolla yhdestä viiteen palvelujen sujuvuutta arvioitiin keskiarvoina seuraavasti:

  • sähköiset palvelut suomeksi 4,5, ruotsiksi 3,6 ja englanniksi 3,2
  • henkilökohtainen palvelu suomeksi 4,6, ruotsiksi 3,3 ja englanniksi 3,2
  • puhelinpalvelut suomeksi 4,6, ruotsiksi 3,3 ja englanniksi 3,1
  • maahanmuuttajapalvelut suomeksi 4 ja englanniksi 2,6 (ei ruotsinkielisiä vastauksia)
  • pelastuspalvelut suomeksi 4,7, ruotsiksi 3,2 ja englanniksi 4,5

Haluamme jatkossa saada ruotsin- ja englanninkielisten palvelujen sujuvuuden lähemmäs suomenkielisten palvelujen tasoa.

Kyselyn perusteella ruotsin- ja englanninkielentaitoisesta henkilökunnasta koettiin olevan pulaa. Kaupungin henkilökunnan kielikoulutusta on lisätty ja uusia henkilöitä rekrytoitaessa kielitaitoon kiinnitetään huomiota.

Selkeää materiaalia, ymmärrettäviä verkkosisältöjä

Kyselyssä toivottiin kaupungin ja pelastuslaitoksen materiaaleilta hyvää, ymmärrettävää kieltä, joka parantaisi palvelujen saavutettavuutta erityisesti monikulttuurisille ja -kielisille espoolaisille.

Kaupungilla on aloitettu keskeisten espoo.fi-sisältöjen ymmärrettävyyden parantaminen. Lisäksi tarkistetaan verkossa olevien lomakkeiden kolmikielisyys.

Englantia osaavia vieraskielisiä monikulttuurisia kohderyhmiä palvelevat sivustot helloespoo.fi ja businessespoo.com sekä Business Espoon chatbot. Hello Espoo Facebook -ryhmä lisää vieraskielisten asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta.

Yhteistyöllä parempaa monikielistä palvelua

Helmikuussa järjestettiin ensimmäinen Town Hall Meeting -asukastyöpaja, jossa työstettiin työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Vastaavia työpajoja eri teemoista tullaan järjestämään lisää loppuvuodesta.

Yhdessä Helsingin yliopiston kanssa on käynnistymässä tutkimusyhteistyö monikielisen ja -kulttuurisen viestinnän kehittämiseksi. Samalla tarkastellaan virkamieskielen kehittämistä ja selkokielisyyttä.

Espoon kaupunki on mukana Business Finlandin Talent Boost -ohjelmassa viestimässä globaaleille huippuosaajille ja startup-yrittäjille.

Kaupungin palveluvastaava työskentelee International House Helsinki toimipisteellä, jossa tarjotaan tietoa uusille maahanmuuttajille.

Englanninkielinen perusopetus laajenee Otaniemeen ja kaksikielinen varhaiskasvatusryhmä (suomi- englanti) 4 – 5 vuotiaille lapsille käynnistyy Kivimiehen päiväkodissa elokuussa 2020.

Loppuvuodesta kaupungilla alkaa kokeilu, jossa kone kääntää asiointi- ja työllisyyspalvelujen sisältöjä.

Kysely osa Espoon kaupungin ”Englanti palvelukielenä” -hanketta

Haluamme tarjota hyvän asiakaskokemuksen kaikille, jotka käyttävät kaupungin englanninkielisiä palveluja. Haluamme, että Espoon on houkutteleva kaupunki kansainvälisille yrityksille, osaaville työntekijöille, tutkijoille, korkeakouluopiskelijoille ja tapahtumille.

Suomen ja ruotsin kielen oppiminen on oleellista yhteiskuntaan integroitumisessa, joten kotimaisten kielten koulutustarjontaa on syytä lisätä. Kaupungin hallinnolliset päätökset tehdään jatkossakin pääosin suomeksi ja ruotsiksi englannin kielen toimiessa apuna osalle maahanmuuttajista.