Espoo ja Omnia nuorten mikrotyökokeiluun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.6.2017 klo 10.30

Espoon kaupunki ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia aloittavat kesäkuusta joulukuun loppuun 2017 kestävän kokeilun nuorten mikrotyöllistämiseksi uuden toimintamallin avulla. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Work Pilots Oy:n kanssa.

Nuoren on vaikea saada ensimmäistä työpaikkaansa, vaikka hän tietäisikin, mille uralle haluaa suunnata. Toisaalta rekrytointi ja uuden työntekijän perehdyttäminen vievät turhan paljon rekrytoijan ja lähiesimiehen aikaa, mikä usein estää nuoren työllistämisen. Kokeiltava mikro- tai keikkatyö yhdessä nopean perehdyttämisen mallin kanssa ratkaisee molemmat ongelmat.

Aluksi Omnia aloittaa 50 nuorta työllistävillä mikrotöillä. Mukaan otetaan vastavalmistuneita nuoria, jotka ovat jäämässä työelämän ulkopuolelle. "Omnia haluaa näyttää mallia yrityksille nuorten työllistämisessä. On meidän kaikkien vastuu hakea uusia toimintamalleja, joilla nuoret saadaan kiinni työelämään" toteaa kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko Omniasta. ”Aloitamme tarjoamalla nuorille mikrotöitä kiinteistöpalveluissa, Ohjaamo-palveluiden feissausta ja toimistotöitä. Tekemättömiä piilotöitä on kaikkialla.”

"Odotamme saavamme mukaan yhteiseen kokeiluun kaupan, tekniikan, rakennusalan sekä hotelli- ja ravintola-alan yrityksiä, jotka ovat eturintamassa kehittämässä uuden työn mallia", jatkaa Espoon kaupungin työllisyyspäällikkö Said Aden.

Mikrotyöt ovat ketterä tapa saada innostuneita nuoria tekemään ns. piilotöitä, sujuvoittaa työn teettämistä ja samalla myös tutustua mahdollisesti myöhemmin rekrytoitaviin nuoriin. Myös ne, jotka eivät päädy rekrytoitavaksi, saavat onnistumisen kokemuksia. Mikrotöitä tekevälle nuorelle kertyy lisäksi positiivista työkokemusta, itsevarmuutta työn tekemisessä ja tarpeellisia merkintöjä ansioluetteloon.

Uudessa mikrotyöllistämisen mallissa hyödynnetään WorkPilotsin luomaa keikkatöiden digitaalista markkinapaikkaa, joka toimii nuorten paljon käyttämissä mobiililaitteissa. ”Olemme tehneet onnistunutta yhteistyötä useiden suomalaiskaupunkien kanssa, ja tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. Tässä mallissa, joka yhdistää yksityiset ja julkiset tahot toimimaan nuorten saamiseksi työelämään, voittavat kaikki”, kertoo Chief Meaning Officer Jari Raitanen Work Pilots Oy:stä.

Tähän uuden työn pilottiprojektiin osallistuvat Espoon kaupunki, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Omnia.

PS. Yritykset, teidän tulevaisuuden työntekijät löytyvät nuorista. Tulkaa mukaan uuden työn malliin. Teette hyvää yrityksellenne ja nuorille.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuksia, lukio-opetusta, työpajatoimintaa sekä vapaan sivistystyön kursseja. Eri-ikäiset oppijat voivat joustavasti yhdistää esimerkiksi opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Omniassa työskentelee 860 alansa ammattilaista ja oppijoita on eri yksiköissä vuosittain yli 60.000.