Esiopetus

Suomenkielinen esiopetus alkaa 13.8.2020. Lukuvuoden 2020-2021 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2014 syntyneet lapset. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 8. - 20.1.2020. Esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan samalla lomakkeella.

Tarkemmat tiedot Ilmoittautuminen ja päätöksenteko -sivulla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 on 8. - 20.1.2020. Vain ilmoittautumisaikana tulleet hakemukset huomioidaan ensisijaisessa käsittelyssä.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto alkaa keväällä 2020

Espoossa otetaan kevään 2020 aikana vaiheittain käyttöön varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä eVaka, joka on jo käytössä kerhotoiminnassa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan eVakan kautta ja myöhemmin keväällä myös varhaiskasvatuksen hakemukset tehdään eVakaan.

Jos haette syksylle 2020 paikkaa esioppilaan sisarukselle, jättäkää sisaruksen hakemus vasta 9.3.2020 jälkeen, jolloin eVaka on käytössä myös varhaiskasvatuksessa. Kaikki 1.4.2020 mennessä tulleet hakemukset käsitellään samaan aikaan.

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuspaikan keväälle 2020, tulee hakemus täyttää paperisena: Esiopetuksen lomakkeet

Esiopetus on velvoittavaa

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta tarjotaan sekä päiväkodeissa että kouluissa 4 tuntia päivässä kello 8-13 välisenä aikana.

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Lue lisää Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus