Ilmoittautuminen ja päätöksenteko

Esiopetus alkaa 8.8.2019. Lukuvuoden 2019-2020 esiopetukseen ilmoittaudutaan 8.-21.1.2019 sähköisellä esiopetushakemuksella. Esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan samalla lomakkeella.

Esiopetuspaikat 2019-2020

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista.

Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8. kuluvaa vuotta. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen liittyvää varhaiskasvatusta voi kuitenkin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun saakka vanhassa varhaiskasvatuspaikassa.

Hakeminen meneillään olevalle toimintakaudelle ja hakuajan jälkeen

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua tai hakuajan umpeuduttua, täyttäkää esiopetushakemus Varhaiskasvatus ja esiopetus-sivulla.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Perusopetusasetus  23 a § (30.3.2000/326).