Esiopetusikäisten valmistava opetus

Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset lapset, paluumuuttajalapset, kaksikielisten perheiden lapset (ei suomi-ruotsi) ja adoptiolapset, jotka tarvitsevat tukea suomen kielessä ennen perusopetuksen alkamista.

Kuusivuotiaiden valmistava opetus järjestetään kunnallisissa suomenkielisissä esiopetusryhmissä. Esiopettajan lisäksi lapsia voi ohjata myös monikulttuurisuuteen perehtynyt varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, joka tukee lapsen kielellisiä, tiedollisia ja sosiaalisia valmiuksia sekä monikulttuurista identiteettiä.

Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan samaan aikaan kuin muuhunkin esiopetukseen.
Hakemuksen täyttöohjeita

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus ja ulkomailla opitun vieraan kielen ylläpito-opetus
Esiopetuksessa opiskelevat maahanmuuttajaoppilaat, paluumuuttajaoppilaat, kaksikielisten perheiden lapset sekä adoptiolapset voivat ilmoittautua maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen Maahanmuuttajien äidinkielen opetus/vieraan kielen ylläpito-opetus -lomakkeella, joita saa päiväkodeista tai Internetistä. Palautusosoite on ilmoittautumislomakkeessa. Opetus pyritään järjestämään, mikäli riittävä määrä 6-vuotiaita oppilaita ilmoittautuu samaan kieleen.

Lisätiedot: Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus