Kasvun ja oppimisen tuki

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat esiopetuksessa pääsääntöisesti päiväkotien ja koulujen esiopetusryhmissä. Esiopetusryhmissä voi saada tehostettua tai erityistä tukea esiopettajan, ryhmäavustajan ja osa-aikaisen erityisopetuksen tuella. Koulujen esiopetusryhmissä voi myös työskennellä esimerkiksi kieli- ja kulttuuriryhmien opettajia. Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus voidaan toteuttaa myös päiväkotien tehostetun tuen ryhmissä, joissa voi saada myös osa-aikaista erityisopetusta.

Lapsen tarvitsema tuki on tärkeää olla esiopetuksen järjestäjällä tiedossa ennen ensiopetuksen alkamista. Lapsen tuen järjestäminen tai jatkuminen esiopetuksessa suunnitellaan moniammatillisesti yhteistyössä huoltajien ja mahdollisesti muiden tarvittavia asiantuntijoiden ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen palvelualueella toimiva tuen järjestämisen työryhmä valmistelee ehdotuksen tukitoimista. Ratkaisut tukitoimista päiväkotien osalta tekee varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tai asiantuntija ja kouluissa rehtori.

Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan ja se toteutuu käytännössä lapsen oppimissuunnitelman mukaisesti.

Niille lapsille, jotka tarvitsevat oppimisensa tueksi erityistä tukea, tehdään erityisen tuen päätös ja lapsen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siihen kirjataan ne käytännön toimet ja pedagogiset ratkaisut, joiden avulla lapsi saa esiopetuksessa tarvitsemaansa erityistä tukea.