Opettaja on oppimisen hermokeskuksessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.10.2019 klo 17.02

Espoossa panostetaan opettajien osaamiseen. Haastattelussa Espoon kaupungin opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen avaa, miten keskustelu opettajan työn muutoksesta ja yhteisestä suunnasta kouluyhteisöissä tukee opettajien hyvinvointia ja ammattitaitoa. 

Pedagoginen porina  luo pohjaa työssä jaksamiselle Miksi keskustelu koulujen opettajanhuoneissa on nyt tärkeämpää kuin koskaan? Espoon suomenkielisen opetuksen opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen summaa, että yhteiskunnalliset ja globaalit muutokset näkyvät kouluissa ja muokkaavat opettajuutta. “Espoo on edelläkävijä siinäkin mielessä, että Suomen mittakaavassa globaalit muutokset näkyvät täällä jo. Espoolaiset opettajat ovat muutoksen etunenässä.” 

Muutos vaatii laajaa pedagogista keskustelua työyhteisöissä. Opettajan ammatti on perinteisesti ollut hyvin autonominen. Opettaja on itsenäinen ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa opetusta itse, ja joka pedagogisella osaamisellaan valitsee parhaat tavat. Yksinäisenä sutena opettajan työtä on kuitenkin tavattoman raskasta tehdä. 

“Jaksamista ja ammattitaidon ylläpitämistä tukee keskustelu muun työyhteisön kanssa. Pariopettajuus, mentorointi sekä keskusteluun kannustava toimintakulttuuri - näitä rakennetaan ja vaalitaan yhdessä. Yhteisen jakamisen kautta löytyy opetustyön mielekkyys ja työssä jaksaminen. Kun perusta on kunnossa, homma toimii.” 

Lisäksi tarvitaan innostunutta tulevaisuuskeskustelua rehtorin johdolla. “Millaisia mahdollisia tulevaisuuksia meillä on? Mitä haluamme olla rakentamassa yhdessä ja mikä on jokaisen rooli? Jotta opettaja tietää, mikä työssä on olennaista ja mihin suuntaan ollaan yhdessä menossa, tarvitaan jatkuvaa keskustelua”, ynnäilee Eeva-Kaisa Ikonen. 

Hyvä työyhteisö, luottamuksen ilmapiiri ja vireä keskustelu tuovat imua ja jaksamista opettajan työhön 

Moni opettaja suhtautuu hyvin sitoutuneesti työhönsä. Tärkeää olisikin yhdessä kollegoiden kanssa löytää, miten sitoutuminen työhön on myös palkitsevaa. Se ei ainoastaan vie vaan myös antaa. Hyvä työyhteisö, luottamuksen ilmapiiri ja vireä keskustelu tuovat imua ja jaksamista opettajan työhön, sillä arki voi toisinaan olla  haastavaa ja moninaista. 

“Kun haluaa tehdä opettajantyönsä todella hyvin, tulee väkisin ristiriita, miten pystyy hallitsemaan ja ratkaisemaan kaiken täydellisesti. Tämän vuoksi asiaa olisi hyvä pohtia yhdessä muiden opettajien ja rehtoreiden kanssa. Omaa tehtävää voi yrittää katsella ikään kuin uusin silmin, sillä opettajan työ on toisenlaista kuin se on ollut vaikkapa 20 vuotta sitten. Opettaminen ja oppilaiden oppimisen tukeminen on äärimmäisen tärkeää”, korostaa Eeva-Kaisa Ikonen. 

Osaamisen kehittämisessä painopiste on kokonaisten kouluyhteisöjen tukemisessa 


Espoossa lukioiden, koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa kannustetaan hyödyntämään omaa osaamistaan monipuolisesti työssä. Työtä tehdään verkostomaisesti, jolloin opettajilla on mahdollisuus tavata kollegoitaan eri kouluista ja oppia yhdessä uutta. Uusille opettajille järjestetään vertaisryhmämentorointia, jossa uudet ja uudehkot opettajat voivat jakaa kokemuksiaan. Kehittäjäopettajat kehittävät opetusta oman työnsä ohella ja levittävät hyviä käytäntöjä koulujen välillä. 

Espoon suomenkielisen opetustoimen osaamisen kehittämisen viitekehyksenä on 70/20/10-malli, mikä tarkoittaa sitä, että oppimisesta ja kehittymisestä 70 % tapahtuu käytännön työtä tekemällä, 20 % muilta oppimalla ja 10 % formaalissa koulutuksessa. Painopiste kehittämisessä on kokonaisten kouluyhteisöjen tukemisessa.  

Rehtorit saavat myös työkaluja dialogin käymiseen. Koko yhteisön yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan, jotta kaikki voivat hyvin, eikä kukaan jää yksin pohtimaan. Tämä korostuu muutosjohtamisen tilanteissa. 

Lukiouudistus Espoossa on hyvä esimerkki siitä, miten sekä henkilöstö että opiskelijat otetaan mukaan kehittämiseen. #LOPS2021 -työ käynnistyi syksyllä 2019. 

Opettajan työ muuttuu, mutta siinä on myös muuttumatonta, ikiaikaisen tärkeää ja hyvää 


Vaikka maailman muutokset myllertävät kouluja ja opettamista, opettajan työssä on paljon muuttumatonta, ikiaikaisen tärkeää ja hyvää: “Kaikkein tärkeintä opetuksessa on kohtaaminen, jotta jokainen lapsi ja nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi vuorovaikutuksessa. Opettaja on lasten ja nuorten tukena ja auttaa heitä pääsemään osallisiksi omaan elämäänsä.", kertoo opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen.

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä opettajien päivää 5. lokakuuta. Uutisoimme ja päivitämme sosiaalisessa mediassa opettajiin ja opettajuuteen liittyvistä aiheista.