Lukioiden kestävän kehityksen ryhmät tekevät yhdessä kestävämpää tulevaisuutta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.1.2020 klo 11.05

Kestävän kehityksen ryhmäläisiä lukiossa

Kestävän kehityksen ryhmien tapaamisessa oli edustajia lähes jokaisesta Espoon lukiosta lokakuussa 2019 Kuninkaantien lukion Kunkku-päivässä.

Lukiolaiset ja lehtorit kehittävät yhdessä lukioiden kestävän kehityksen toimintaa sekä lukioiden välistä yhteistyötä. Kuninkaantien lukion rehtori Merja Rytsy sekä opettajat Jenni Tahvanainen ja Juho Yli-Rosti toivottivat osallistujat Espoon eri lukioista tervetulleiksi.

Suurin ongelma on ylikulutus

Energiatalouden maailmaa avaamassa oli Aalto ylipiston energiatalouden professori Kari Laasonen, joka totesi kestävän kehityksen olevan välttämättömyys. "Tulette kohtaamaan sen tulevaisuudessa kaikissa töissänne”, alusti Laasonen lukiolaisille aiheesta.

“Suurin ongelma on ylikulutus. Toinen ongelma on, että uusiutuvaa  energiaa ei ole tarpeeksi. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto ei ole tasaista. Tarvittaisiin massiivista energian varastointia”, kertoi Laasonen opiskelijoille erergiatuotannon haasteista.  

Yhdessä enemmän aikaan

Ilmassa oli väreilevää intoa ja suuria odotuksia, kun päivä ja keskustelut käynnistyivät. Eri lukioista tulleet opiskelijat ja lehtorit pääsivät jakamaan ajatuksiaan mm. Agenda2030 -tavoitteista ja niiden toteutumisesta arjessa. Ryhmissä syntyi vilkasta keskustelua, eikä epäselväksi jäänyt, että kestävä kehitys näkyy jo lukioiden ja lukiolaisten arjessa monin tavoin. Ideoita arjen energiansäästöön ja kiertotalouteen sateli roppakaupalla.

Leppävaaran lukion lehtori Janne Kylliäinen kuvaili odotuksiaan päivälle seuraavasti: “Haluan kuulla, mitä tapahtuu muualla sekä saada ideoita lukiomme toimintaan.” 

Kuninkaantien lukiossa opiskeleva Pihla Päivänsalo kertoi samaten odottavansa konkreettisia ideoita lukionsa Kesto-ryhmän toimintaan. "Pyöritämme lukiossamme Kesto-ryhmää, mutta olisi kiva tehdä toimintaa  nykyistä isommin.” 

Otaniemen lukiosta tullut opiskelija Jonna Rönn puolestaan pohdiskeli, millaisia informaatiovaikuttamisen keinoja voisi hyödyntää, jotta kestävän kehityksen viestit synnyttäisivät yhä enemmän toimintaa nuorissa.

Kestävän kehityksen lukiotapaamisessa keskusteltiin

Lukion uudistuvassa opetussuunnitelmassa, LOPS2021:ssa, kestävän tulevaisuuden rakentaminen on jo yhtenä laaja-alaisen osaamisen tavoitteena, joten päivä oli hyvää alustusta opetussuunitelmatyölle. 

Muualla aiheesta:  " Lyhyempiä suihkuja ja lähiruokaa – nuoret ideoivat kestävän kehityksen ratkaisuja "