Pakohuonepeli siivitti voittoon - EU-komissio palkitsi Otaniemen lukion laadukkaasta EU-aiheisesta opetuksesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2020 klo 16.13

Eurooppa-päivän kynnyksellä Euroopan komissio myönsi Jan Amos Comenius -palkinnon 22:lle eurooppalaiselle ylemmän perusasteen ja toisen asteen koululle. Palkinnolla korostetaan innostavan lähestymistavan merkitystä EU-aiheisessa opetuksessa ja oppimisessa. Suomen palkinto myönnettiin Espooseen Otaniemen lukiolle, joka osallistui kisaan innovatiivisella pakopeli-aiheisella työllä.

Voitto heltisi Otaniemen lukiolle pakopelillä, jossa Suomi hakee tukea kuvitteelliselle joulupukkidirektiiville

”Saimme Jan Comenius -palkinnon EU-kilpailusta, jossa etsittiin innovatiivisia tapoja opettaa Euroopan unionin lähtökohtia, toimintaa ja arvoja”, kertovat iloisina Otaniemen lukion lehtorit Juha-Pekka Lehtonen ja Sari Halavaara.

Mobiililaitteilla pelattavassa pelissä Suomi hakee EU-maiden tukea kuvitteelliselle joulupukkidirektiivilleen. Joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan vierailemalla eri Euroopan maissa katsoen lyhyitä videoita maiden kulttuurikohteista. Ratkaistuaan videoihin liittyvät haasteet ja arvoitukset he saavat maan kannatuksen hankkeelle. Voittajan täytyy saada jäsenmaiden ja lopulta myös Euroopan unionin parlamentin tuki hankkeelle.

”Samassa pelissä opiskelijat oppivat niin EU:n päätöksentekoa kuin sukelsivat syvälle Euroopan kulttuuriperintöön.  Peliä olemme pelanneet lukion pakollisella yhteiskuntaopin YH03-kurssilla: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Tästä opetusideasta olemme järjestäneet useita koulutuksia myös muille espoolaisille opettajille”, kuvailevat Halavaara ja Lehtonen pelin innostavuutta.

Kilpailua varten lukio teki opetusideaa esittelevän videon. 

Opiskelijat ymmärtävät kansainvälisen yhteistyön merkityksen

”Uskomme, että omakohtaisten kokemusten kautta opiskelijoissa syntyy kiinnostus ja motivaatio eurooppalaisuutta kohtaan. Näin heille syntyy ymmärrys kansainvälisen yhteistyön merkityksestä ja näin he todennäköisesti myös äänestävät EU-parlamenttivaaleissa. ”

Lehtorit Halavaara ja Lehtonen kokevat tärkeäksi, että opiskelijat saavat kokemuksellista tietoa EU:sta. Otaniemen lukio vuosien varrella olleet mukana vahvasti niin Nuorten EYP -hankkeessa, toimineet EU- parlamentin Ambassador-kouluna ja vieneet opiskelijoita niin Brysseliin kuin Strasbourgiin EU:n Euroscola-hankkeen puitteissa. ”Myös Suomessa olemme tavanneet meppejä ja vierailleet useasti muun muassa Eurooppa-salissa eri tilaisuuksissa”, kertoo Lehtonen. 

Halavaara ja Lehtonen ova tyytyväisiä saadessaan työskennellä Otaniemen lukiossa. ”On ollut hienoa työskennellä lukiossa, joka mahdollistaa erilaiset opetuskokeilut ja lukion ulkopuoliset opintokäynnit ja –matkat. Otaniemen lukiossa on myös aktiivisia ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita opiskelijoita, jotka on helppo saada innostumaan kaikenlaisesta uudesta.”

Monipuoliset työtavat oppimisen tukena 

”Uskomme oppimisessa opiskelijakeskeisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Mielestämme opettaja ei voi vain kaataa tietoa opiskelijoiden päähän. Tästä on oikeastaan kysymys myös kilpailutyössämme”, terästävät lehtorit pedagogiikkaansa.

Pelillistäminen on hauska tapa opiskella uusia asioita, sillä siinä yhdistyvät oppimisen opiskelijakeskeisyys ja tiimityö. Pulmat ja haasteet, jotka joukkueiden on ratkottava, selviävät luovan ongelmanratkaisuprosessin seurauksena. Kun EU-päätöksentekoa simuloivaa peliä pelataan joukkueissa, menestyvät ne tiimit, jotka kykenevät tekemään yhteistyötä ja kommunikoivat keskenään. 

Opiskelijoita pelaamassa pakohuonepeliä

Otaniemen lukion opiskelijoita hakemassa kannatusta joulupukkidirektiiville. Kuva: Otaniemen lukio

Jan Amos Comenius -palkinnolla annetaan tunnustusta ja näkyvyyttä tälle koulujen tekemälle arvokkaalle työlle

EU:n koulutus- ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Mariya Gabrielin mukaan EU-aiheinen opetus kouluissa ei ole ylellisyyttä vaan se on välttämättömyys.

”Kouluissa voidaan innostavia menetelmiä käyttämällä edistää nuorten kriittistä tietoisuutta EU:sta ja vahvistaa EU:hun kuulumisen tunnetta. On hienoa, että Jan Amos Comenius -palkinnolla annetaan tunnustusta ja näkyvyyttä tälle koulujen tekemälle arvokkaalle työlle.”

Voittajakoulut käyttävät EU-aiheisessa opetuksessa monenlaisia osallistavia opetusmenetelmiä. Otaniemen lukio sai palkinnoksi 8 000 euroa. Onnea!

Lisätietoja EU-komission sivuilla.