Lukioiden yhteinen kurssitarjonta ja korkeakoulukurssit

Yhteisen kurssitarjonnan kurssit on tarkoitettu kaikille Espoon lukiolaisille. Voit valita opintoja kaikista oppilaitoksista riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa opiskelet.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa. Wilman etusivulla näkyy kaikki kurssitarjottimet, joihin voi sillä hetkellä ilmoittautua. Kurssitarjottimet on nimetty lukion nimen sekä lukuvuoden ja jakson mukaan, esim. ”2018–2019, Kaitaan lukio, 2. jakso”.

Ilman Espoon Wilma-tunnuksia olevia opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan. Yhteystiedot löytyvät lukioiden verkkosivuilta.

Korkeakoulukurssit

Espoon lukiolaisilla on monipuoliset mahdollisuudet tutustua korkeakouluopintoihin ja suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja jo lukioaikana.

Tarjonta 2019-2020

Avoin MOOC-verkkokurssi Ilmasto.nyt

Avoin, monialainen, MOOC-pohjainen verkkokurssi ilmastonmuutoksesta kaikille Suomen lukioille!

Aika: 5. jakso, 8. palkki (koodilla TO01.5 Otaniemen lukion 5. jakson tarjottimella Wilmassa)
Kuvaus: Korkeakoulujen kanssa yhteistyössä järjestettävä Ilmasto.nyt -verkkokurssi 5. jakson 8. palkissa koodilla TO01.5. Climate University -hankkeen tuottama verkkokurssi lukiolaisille pohjautuu suosittuun Ilmasto.nyt -yliopistokurssiin. Verkkokurssin keskeisiä sisältöjä ovat ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä, kuinka ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä tai hillitä ja kuinka ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua. 
Verkkokurssin materiaali on DigiCampus -alustalla. Etätapaamisia verkossa (GoogleMeet) on kerran viikossa ja tarvittaessa useammin. Tämä monitieteinen TO-kurssi pilotoidaan Otaniemen lukion kautta ja opettajina kurssilla toimivat Kirsi Haapamäki ja Aki Saariaho. Kurssista tehdään oppimispäiväkirja. 
Arviointi: Arviointi suoritusmerkinnällä. 
Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua kurssille Otaniemen lukion 5. jakson kurssitarjottimelta tai Forms -lomakkeella, johon linkki: https://forms.gle/yZbPMPqCwrNWoJYu8
Voit osallistua TO01 -kurssille, vaikka sinulla olisi se suoritettuna muun sisältöisenä. Saat kurssista merkinnän johonkin toiseen kohtaan opinnoissasi (katsotaan tapauskohtaisesti). Siinä tapauksessa ilmoittaudu kurssille Forms -lomakkeella.

Kiinan kielen kurssit

KIINAN KIELEN 1. KURSSI (KIB31)

Aika: 4. ja 5. jaksot. 4. jaksossa ke klo 14.40-16.30 ja 5. jaksossa pe klo 14.40-16.30 (5.2.2020 - 27.5.2020)
Paikka: Etäopetusryhmä Google-palveluilla. 
Opettaja: Yun Ge
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 10 hlöä
Kuvaus: Kurssi on tarkoitettu aloittaville kiinan opiskelijoille. Kurssilla perehdytään mandariinikiinan länsimaiseen kirjoitusjärjestelmään (pinyin) ja vähitellen kiinalaisiin kirjoitusmerkkeihin. Opetellaan arkipäivän kiinaa ja harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä niissä tarvittavia viestintästrategioita. Lisäksi tutustutaan kiinan kulttuuriin kielen kautta. Kurssilla käytetään opettajan itse kehittämää materiaalia.
Ilmoittautuminen: tällä lomakkeella 13.1.2020 alkaen (HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.)
https://link.webropolsurveys.com/S/DD95D353D8FE523E

JOS olet ESPOON lukiolainen, ilmoittaudu vain Wilmassa, älä tällä lomakkeella.

KIINAN KIELEN 1. KURSSI (KIB31) LISÄRYHMÄ

Aika: 4. ja 5. jaksot. 4. jaksossa ma klo 14.40-16.30 ja 5. jaksossa ti klo 14.40-16.30
Paikka: Lähiopetus Etelä-Tapiolan lukiossa + Etäopetusryhmä Google-palveluilla. 
Opettaja: Wei Qi
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 10 hlöä + lähiopetus 10 hlöä
Kuvaus: Kurssi on tarkoitettu aloittaville kiinan opiskelijoille. Kurssilla perehdytään mandariinikiinan länsimaiseen kirjoitusjärjestelmään (pinyin) ja vähitellen kiinalaisiin kirjoitusmerkkeihin. Opetellaan arkipäivän kiinaa ja harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä niissä tarvittavia viestintästrategioita. Lisäksi tutustutaan kiinan kulttuuriin kielen kautta.
Ilmoittautuminen: Espoon lukiolaiset: Wilma. Espoon ulkopuoliset: täytetään yllä olevan ilmoittautumisen jonotuslistalta.

-------------------

KIINAN KIELEN 2. KURSSI (KIB32)

Aika: 5. jakso, ma ja ke klo 14.40-16.30 (6.4.2020 - 27.5.2020)
Paikka: Etelä-Tapiolan lukio, Ahertajantie 5 
Opettaja: Qi Wei
Ryhmän koko: Lähiopetusryhmä max 20 hlöä (ei etäopetusta)
Kuvaus: Kurssi on jatkoa kiina1 – kurssille. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Kirjoitetaan lisää kirjoitusmerkeillä sekä tietokoneella että käsin. Syvennetään ymmärrystä kiinan kirjoitusmerkeistä, kulttuurista ja yhteiskunnasta.  Kurssilla käytetään opettajan itse kehittämää materiaalia.
Ilmoittautuminen: Wilmassa 20.1.2020 alkaen
 

--------------------

KIINAN KIELEN 3. KURSSI (KIB33)

Aika: 4. jakso, ti ja pe klo 14.40-16.30 (4.2.2020 - 3.4.2020)
Paikka: Etäopetusryhmä Google-palveluilla. 
Opettaja: Qi Wei
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 10 hlöä
Kuvaus: Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.
Ilmoittautuminen: tällä lomakkeella 13.1.2020 alkaen (HUOM! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.)
https://link.webropolsurveys.com/S/10FEA90C2C9E0E9D
 

JOS olet ESPOON lukiolainen, ilmoittaudu vain Wilmassa, älä tällä lomakkeella.

------------------

PERUTTU:
KIINAN KIELEN 4. KURSSI (KIB34)

Aika: 4. ja 5. jaksot. 4. jaksossa ma klo 14.40-16.30 ja 5. jaksossa ti klo 14.40-16.30
Paikka: Etäopetusryhmä Google-palveluilla. 
Opettaja: Qi Wei
Ryhmän koko: Etäopetusryhmä 10 hlöä
Kuvaus: Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

Teknologia-kurssit

 • Lukion matematiikkaa ja fysiikkaa ohjelmoimalla
  • Opetus MA 6.4.2020 - TI 12.5.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin  klo 15.00 - 16.15. Ensimmäinen kokoontuminen MA 6.4 klo 15.00. Kokoontuminen tapahtuu Google Meet-sovelluksessa, linkki lähetetään osallistujille.

  • Kurssikuvaus 
   Kurssilla opitaan ohjelmoinnin perusteita python-ohjelmointikielellä. Tavoitteena on oppia kuinka ohjelmoimalla voi ratkaista lukion matematiikan ja fysiikan tehtäviä. Kurssi ei edellytä esitietoja, ja kurssi sopii kaikille lukiolaisille ja opettajille.

   Kurssi sopii hyvin luonnontieteiden ja matematiikan opettajille, jotka haluavat integroida ohjelmointia omaan opetukseen ilman aikaisempaa ohjelmointikokemusta.

   Kurssikuvaus ja ilmoittautuminen

   https://docs.google.com/document/d/1HgMvoprK_9MlTGigZxnXFioSmLSSTVRUBnMfafktGzg/edit#heading=h.ev4hss36py1x

  • Sisällöt
   Python-ohjelmointi-sisällöt ja harjoitustehtävä:

   Ensimmäinen ohjelma ja näppäimistön lukeminen
   Muuttujat 
   Toistaminen eli silmukat
   Operaattori ja vertailu
   Ehtolauseet
   Lista ja sanakirja
   Funktion käsite 

   Suoritus:
   Kurssi suoritetaan flipped learning menetelmällä siten, että kurssilaiset tutustuvat ennakkoon viikon sisältöihin ja harjoitustehtäviin. Ohjelmointia harjoitellaan ohjatuissa työpajoissa Meet-videopuhelun yhteyden yli. Laskuharjoituksen aikana ohjaaja ja kurssilaiset ohjelmoivat vaiheittain yhdessä ratkaisuja viikon harjoitustehtäviin. Ohjaaja kommentoi ohjelmoinnissa käytettyjä ratkaisuja ja eri välivaiheita. Kurssilaiset voivat esittää omia ratkaisuja ja pyytää opettajalta kommentteja omaan koodiin.

   Viikottaiset ohjelmointitehtävät on tarkoitus suorittaa työpajojen aikana. Kurssi suoritetaan nettiselaimessa toimivassa ohjelmointiympäristössä, kurssille osallistuminen ei edellytä ohjelmien asentamista.

  • Lisätietoja: matti.heikkinen@eduespoo.fi

   Ilmoittautuminen pe 3.4 klo 12.00 mennessä

   https://forms.gle/cLxhTrtFX6rRsQyq7

 • TEC02: Elektroniikka ja ohjelmointi Arduino-ympäristössä syksyllä 2019
  • 3. jakso 27.11.2019 - 31.1.2020 ma ja ke, 8. palkki klo 15-17

   Sisältö ja suoritus

   Kurssilla tutustutaan digitaalielektroniikan komponentteihin, erilaisiin antureihin ja virtapiirin toiminnan ohjaamisen ohjelmoitavan mikrokontrollerin avulla. Opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat oman sovelluksen Arduino-rakennusarjalla. Lopputyö voidaan toteuttaa Aalto yliopiston sähköpajassa (TUAS-talo).  Kurssilla tehdään yritys- ja tutkimuslaitosvierailuja.

   Paikka: Otaniemen lukio, Fablab, 1. krs

   Ilmoittautuminen: https://forms.gle/b8PX9zjUbPMi5rGK6

   Kurssi löytyy Wilmasta Otaniemen lukion 3. jakson tarjottimelta, 8. palkista (TEC02). Mahdollista suorittaa samaan aikaan tec05:n kanssa.

   Esite

 • TEC03: Koodi101 -kurssi keväällä 2020
  • 4. jakso 3.2.2020 - 1.4.2020 ma ja ke, klo 15.00 - 16.15
  • Paikka: Otaniemen lukio, Tietotie 6, Innokas Fablearn la