Korkeakoulukurssit lukiolaisille

Syksy 2020

Metropolia AMK: Seikkailut virtuaalimaailmassa

Aika: 2. jakso 6.10 - 8.12.2020 tiistaisin klo 15.15-17.30
Opit, miten robotteja voidaan käyttää erilaisissa tehtävissä, miten rakennat oman virtuaalisen robotin ja robottisolun, ja osaat tuottaa video- ja muuta aineistoa malleista. Opit käyttämään samoja työkaluja kuin modernissa teollisuudessa käytetään. Sinun ei tarvitse olla nörtti. Riittää, että haluat sukeltaa virtuaaliseen 3D-maailmaan.
Paikka: Metropolin Karamalmin kampus, Karaportti 2
Laajuus: 2 op / lukion 1 soveltava kurssi
Ilmoittautuminen: 4.5.2020 - 13.9.2020 Wilmassa (kurssitarjotin: Metropolia AMK syksy 2020)

Lue lisää kurssin esitteestä!
Kurssin esite S2020 (pdf, 209 Kt)

Laurea AMK: Kahvilatyön opintojakso syksyllä 2020 (suositun kurssin toinen toteutus!)

Kahvilatyön opintojakso on Sinulle, jota elämysala ja ravintolatoiminta kiinnostavat. Kahvilatyön opintojakso valmentaa Sinut työskentelemään kahviloissa tai muissa kahvipainotteisissa ravintoloissa, kuten Coffee Houset ja tapahtumien kahvipisteet. Opintojaksossa käydään läpi myös kahvilayrittämisen perusteet.

Paikka: Laurean Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Vanha maantie 9.
Aika: 5.10.–30.11.2020, (lukion 2. jakso, 8. palkki) klo 15.00 - 18.00.

Opintojakso sisältää seuraavat osa-alueet: Kahvilatyön perusteet, kahvin ja muiden kahvilatuotteiden tuotetietous, myynti ja markkinointi sekä asiakaspalvelu. Lisäksi opit mm. kassajärjestelmästä, työturvallisuudesta ja suoritat hygieniapassin osana opintojaksoa.

5.10. klo 15- 18 Orientaatio, tehtävänanto ja kahvin perusteet, suodatinkahvi ja erikoiskahvi /Aniko
7.10. klo 15- 18 Kahvilatyön perusteet, ravintolan pyörittäminen, päivittäinen kahvilatoiminta /Teemu
12.10. klo 15- 18 Kahvikoulu ryhmä 1, suodatinkahvi/Lönnberg
14.10. klo 15- 18 Kahvikoulu ryhmä 2, suodatinkahvi/Lönnberg
19.10. klo 15- 18 Myynti ja esillelaitto, kahvilavierailu /Aniko
21.10. klo 15- 18 Kahvilakulttuuri ja muut kahvilatuotteet, tuotekehitys/Henry ja Aniko
26.10. klo 15- 18 Kahvikoulu, erikoiskahvit, ryhmä 1/Lönnberg
28.10. klo 15- 18 Kahvikoulu, erikoiskahvit, ryhmä 2/Lönnberg
2.11. klo 15- 18 Ravitsemus ja hygienia, hygieniapassi /Tuula
4.11. klo 15- 18 Omavalvonta ja ergonomia /Tuula
9.11. klo 15- 18 Harjoittelu BL ryhmä 1/Teemu(esihenkilöharjoittelija)
11.11. klo 15- 18 Harjoittelu BL ryhmä 2/ Teemu(esihenkilöharjoittelija)
16.11. Harjoittelu Picnic
18.11. Harjoittelu Picnic
23.11. Tehtävän tekoa itsenäisesti
25.11. Tehtävän tekoa itsenäisesti
30.11. klo 15-18 Tehtävän läpikäynti ja loppukeskustelu/Aniko

Ilmoittautuminen: Wilmassa 4.5. - 15.9.2020 (tarjotin: 2. jakso, Laurea AMK syksy 2020)

Laurea AMK verkkokurssit

Digitaalinen markkinointi tutuksi! -verkkokurssi (2 op)

Aika: 2. jaksossa 6.10 - 1.12.2020. Verkkokurssilla on kolme lähitapaamista Laurea Leppävaaran kampuksella
- ti 6.10.2020 klo 15-17
- ti 20.10.2020 klo 15-17
- ti 3.11.2020 klo 15-17
Paikka: Verkkokurssi ja lähitapaamiset Laurea Leppävaaran kampuksella osoitteessa Vanha maantie 9.
Kuvaus: Yleisenä tavoitteena on kehittää työelämävalmiuksia, digitaitoja ja digitaalisen markkinoinnin taitoja. Opiskelija suorittaa perustason sertifiointikurssin verkossa. Opiskelija oppii soveltamaan verkkokurssin taitoja kurssin workshopissa.
Oppimistavoitteet:
-mitä on digitaalinen markkinointi ja mihin sitä voi käyttää?
-kanavat, sisältö, työkalut
-tunnistaa digitaalisen markkinoinnin tapoja
Ilmoittautuminen: Wilmassa 4.5. - 15.9.2020 (tarjotin: 2. jakso, Laurea AMK syksy 2020)

Lue lisää kurssin esitteestä!
LAUREA Digimarkkinointi tutuksi (pdf, 382 Kt)

Ohjelmistorobotit tutuiksi! -verkkokurssi (2 op)

Aika: 3. jaksossa 2.12.2020 - 7.2.2021. Verkkokurssilla on kolme lähitapaamista Laurea Leppävaaran kampuksella
- ke 2.12.2020 klo 15-17
- ke 16.12.2020 klo 15-17
- ke 13.1.2021 klo 15-17
Paikka: Verkkokurssi ja lähitapaamiset Laurea Leppävaaran kampuksella osoitteessa Vanha maantie 9.
Kuvaus: Yleisenä tavoitteena on kehittää työelämävalmiuksia, digitaitoja ja automaatiovalmiuksia. Opiskelija tekee yksinkertaisen Zapier –automaation verkossa, käyttäen erilaisia datalähteitä, tiedonkeruuta, -käsittelyä ja visualisointia.
Oppimistavoitteet:
-mitä on ohjelmistoautomaatio ja mihin sitä voi käyttää?
-oppii hyödyntämään datalähteitä ja suunnittelemaan toimintoja ja työnkulkuja
-osaa käyttää automaatiotyökalua
-osaa luoda yksinkertaisen ohjelmistoautomaation
Ilmoittautuminen: Wilmassa 4.5.-15.10.2020 (tarjotin: 3. jakso, Laurea AMK syksy 2020)

Lue lisää kurssin esitteestä!
LAUREA Ohjelmistorobotit tutuksi (pdf, 381 Kt)

Aalto-yliopisto: Ohjelmointikurssi Python-ohjelmointikielellä syksyllä 2020

Aika: Opetus alkaa 7.9.2020. Huomaa, että kurssi alkaa 1.jakson aikana ja päättyy 2.jaksossa
Paikka: Aalto-yliopisto (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kuvaus: Espoon lukiot ja Aalto-yliopisto järjestävät ohjelmoinnin peruskurssin Python-ohjelmointikielellä Otaniemessä syksyllä 2020. Espoon lukiolaisilla mahdollisuus  suorittaa 1-2 lukiokurssia ja Aalto-yliopiston ohjelmoinnin peruskurssi (5 opintopistettä). Kurssi tarjotaan kaikille Espoon lukiolaisille riippumatta vuosikurssista, ennakkotietoja esimerkiksi ohjelmoinnista ei vaadita.  Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ohjelmoinnin yleisten periaatteiden ja  ohjelmointikielten rakenteiden oppimisesta, ja haluat tutustua Aalto-yliopistoon jatko-opiskelupaikkana. Ohjelmoinnin osaaminen on nykyään osa yleissivistystä. Ohjelmointi kehittää ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja, ja näin tarjoaa hyvän perustan jatko-opintoihin ja työelämään.Kurssi suoritetaan osallistumalla ohjattuihin harjoitusryhmiin, joissa ratkaistaan viikon palautettavia ohjelmointitehtäviä, ja keräämällä tarpeeksi pisteitä näistä tehtävistä. Kurssin suorittaminen edellyttää myös kurssimateriaalin lukemista ja ohjelmointitehtävien ratkaisemista omalla ajalla (keskimäärin 2-6 tuntia viikossa harjoitusryhmien lisäksi.) Harjoitusryhmien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: linkki, johon lukiolaisten tulee ennen kurssin alkua ilmoittautua, että opiskelija saa yliopiston opiskelijatunnuksen: https://forms.gle/iMAe8CmhN8fnHSR97

Ari kato! Japanin kulttuuri ja kuvataiteet syksyllä 2020

Aika: 5.10 - 2.12.2020, 2. jakso, 8. palkki (TA03)
Paikka: Opetusta Tapiolan lukiossa ja Espoon yhteislyseon lukiossa, asiantuntijaluennot harrastetiloissa Helsingin seudulla. Yhteistyössä: Aalto-yliopisto, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma ja Akita University of Art.
Kuvaus: Kurssilla tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin, kuten teeseremoniaan, uskontoon ja filosofiaan, kamppailulajeihin, japanilaiseen kuvataiteeseen mm. kalligrafia, puupiirros ja nykytaide. Kuvallisen työskentelyn aiheet ja vaikutteet ammennetaan kurssin alun asiantuntijapuheenvuoroista. Tavoitteena on syventää suomalaisten opiskelijoiden japanilaisen kulttuurin tuntemusta, kuvataiteen erityisosa-alueisiin tutustumista ja pohdiskelevaan kuvantekotapaan johdattelua. Kurssin alussa lähiopetustunteina tutustumme shintolaiseen ajattelutapaan, kamppailulajien filosofiaan sekä teeseremonian vaiheisiin. Tavoitteena on keskittyminen, kunnioittaminen, mielen ja kehon yhteys tekemisessä ja varsinkin kuvan teossa. Intensiivijakso pidetään viikonlopun leirikouluna sopivaksi katsotussa paikassa kuvantekoon keskittyen. Kurssin päätteeksi kokoamme opiskelijoitten työt näytteille verkkogalleriaan tai fyysiseksi näyttelyksi joko Suomeen ja/tai Japaniin. Voimme mahdollisesti toteuttaa osan kurssista Japanissa Akitassa taidekorkeakoulun kuvataidekasvatuksen ja korkeakoulun lukion opiskelijoiden kanssa.
Ilmoittautuminen: Wilmassa Tapiolan lukion 2. jakson tarjotin, kurssikoodi TA03, (viimeistään 3.10.2020)
Lisätietoa: https://orol.aalto.fi/ari-kato-japanin-kulttuuri-ja-kuvataiteet/

Kevät 2020

Aalto-yliopisto: Aalto 3D tools and manufacturing

Aika: 26.2.2020 - 25.3.2020 ke klo 15.30-17.30
Aalto 3D tools and manufacturing on lukiolaisille tarkoitettu kurssi, jossa opetellaa