Opetussuunnitelma ja tuntijako

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Espoon lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukiokoulutuksen tuntijako

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Uusi tuntijako otettiin käyttöön 1.8.2016. 

Lukiouudistuksen valmistelu alkoi Espoossa syksyllä 2019

Lukiouudistustyö käynnistyi Espoossa syyskuussa 2019 suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteisissä työpajoissa. Espoossa lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa (LOPS) työstetään ja tehdään yhdessä rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Mitä lukiouudistuksella tavoitellaan ja miten se Espoossa tehdään.

Opiskelijoita halutaan mukaan vaikuttamaan tulevaan lukiouudistukseen ja vuonna 2021 voimaan astuvaan Espoon lukion opetussuunnitelmaan. Haluamme kuulla sinun mielipiteesi! Lukiolainen, kurkkaa liite ja ilmoittaudu mukaan. (pdf, 158 Kt)

Mikä lukiouudistus?

Suomalaisen yleissivistyksen ytimessä on laadukas lukiokoulutus. Uusi lukiolaki astuu voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 2021. Lukiouudistus pitää sisällään lukiolain ja ylioppilastutkintolain sekä lukion toiminnallisen uudistamisen.

Käytännössä lukiouudistuksen keskiössä ovat opiskelija ja hänen hyvinvointinsa. Espoossa lukiokoulusta uudistamassa ovat rehtorit ja opettajat, jotka tuovat oppivan yhteisön periaatteet ja jatkuvan oppimisen paitsi opettajanhuoneisiin, myös opetustiloihin.