Sepon koulussa tehdään sisäilmatutkimuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.5.2020 klo 15.18

Sweco Asiantuntijapalvelut oy tutkii Sepon koulussa (Pohjois-Tapiolan koulurakennus, os. Sepontie 2) sisäilman laatua touko-kesäkuun aikana. Kyseessä on seurantatutkimus, jossa selvitetään sisäilman mikrobien, teollisten mineraalikuitujen ja orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuutta. Näytteenotto alkaa 6.5. ja se jatkuu viikolle 21. Näytteet kerätään koulusta 13:stä eri tilasta, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva koulun sisäilman laadusta.

Tutkimustuloksista laaditaan tutkimusraportti, jossa esitetään mittaustulokset, tehdyt havainnot, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Tutkimustulokset valmistuvat kesäkuun aikana ja niistä tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

Jatkuvaa olosuhdeseurantaa

Seurantatutkimuksen lisäksi koulurakennuksessa on jatkuva sisäilman olosuhdeseuranta 25:ssä tilassa. Mittalaitteilla seurataan sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, pienhiukkasia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sekä sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa. Lisäksi viidessä tilassa seurataan vain paine-eroa. Paine-ero koulun tiloissa on pysynyt koko kevään tavoitearvoissa (-5…15 Pa).

Rakennetiivistykset valmistuvat kesällä

Rakennetiivistykset kellarin teknisissä tiloissa on aloitettu maaliskuussa ja ne tehdään kesän aikana valmiiksi. Maaliskuun lopulla aloitetut liikuntasalin rakennetiivistykset on saatu päätökseen. Rakennetiivistykset on tehty myös keittiössä sekä ruokalassa, mutta niiden tarkistusmittaukset ovat vielä tekemättä. Käytävillä tehdään merkkiainekokeet, joiden perusteella tarvittaessa jatketaan rakennetiivistyksiä. Suunnitelman mukaiset palokatkotyöt on aloitettu huhtikuun alussa ja ne tehdään kesän aikana loppuun.

Lisätietoja:

Marja Zinne, marja.zinne@espoo.fi, asiakaspäällikkö, Tilapalvelut
Marja Tuomela, marja.tuomela@espoo.fi, sisäilmapalvelut
Elisa Vene, elisa.vene@espoo.fi, sisäilmapalvelut