Sisäilmatutkimus on valmistunut Sepon koulussa (Sepontie 2)

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.7.2020 klo 13.51

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n sisäilmatutkimuksen raportti on valmistunut 25.5.2020. Tutkimusten tarkoituksena oli tilojen sisäilman laadun seuranta.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuusuudet määritettiin luokista 4, 6, 23 ja 26 sekä rehtorin huoneesta; ja sisäilman mikrobipitoisuuksia tutkittiin luokista 3, 12, 15 ja 23 sekä opettajien huoneesta ja auditoriosta 1. Lisäksi tutkittiin teollisten mineraalivillakuitujen pitoisuutta liikuntasalissa, ruokasalissa ja luokissa 3 ja 8.

Tutkimukset tehtiin Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisesti ja näytteenoton aikana ilmanpuhdistimet olivat sammutettuina. Koska sisäilman mikrobien näytteenotto tehtiin sulan maan aikana, mikrobimääriä verrattiin ulkoilmanäytteen mikrobipitoisuuksiin. Sisäilman laatu oli analysoitujen ominaisuuksien osalta normaalia tutkituissa tiloissa.

Sepon koulussa on edelleen jatkuvatoiminen paine-eron seuranta kolmessakymmenessä tilassa. Koulun tilat ovat tavoitteen mukaisesti pysyneet ylipaineisina koko ajan helmikuun alusta lähtien.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki 27.2.2020 Sepon kouluun työsuojelutarkastuksen asiakirjojen perusteella. Koulun sisäilmaan liittyvän asian käsittely on päättynyt, koska työnantaja on ryhtynyt toimenpiteisiin sisäilmasto-olosuhteiden seurannan osalta. Aluehallintovirasto ilmoitti asiasta 10.6.2020.

Sisäilmastotutkimuksen raportti (pdf, 881 Kt)

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Marja Zinne, marja.zinne@espoo.fi

Sisäilma-asiantuntijat Marja Tuomela, marja.tuomela@espoo.fi ja Elisa Vene, elisa.vene@espoo.fi