Rastaalan koulun Alatalon korjaukset etenevät

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.4.2019 klo 15.11

Rastaalan koulun Alatalon korjaustyöt etenevät aikataulussa. Korjaukset valmistuvat juhannukseen mennessä ja koulutyö voi alkaa elokuussa 2019.

8.2.2019 ilmestyneessä Länsiväylän artikkelissa kerrottiin Rastaalan koulun korjausten myöhästyvän suunnitelluista aikatauluista. Artikkelissa peilattiin aikataulua alkuperäiseen korjausaikatauluun, jonka mukaan töiden oli tarkoitus valmistua 3.5.2019. Rakennuttaja on kuitenkin myöntänyt työmaalle lisäaikaa johtuen havaituista rakennepoikkeamista.

Purkutöiden yhteydessä havaittiin kantavien lattiarakenteiden rakenne- ja mitoituspoikkeamat suunnitelmista. Uudet lattiarakenteet suunniteltiin soveltuviksi kohteeseen täyttäen samat tiiveys- ja äänieristävyysvaatimukset alkuperäisten suunnitelmien kanssa. Myös vanhoja käytöstä poistettuja rakenteita on purettu ja läpivientejä tiivistetty kerrosten välillä. Yläpohjarakenne todettiin tiiviiksi tiiveysmittauksella.

Alkuperäisistä lattiarakenteista löytyi myös muun muassa muottilautoja ja rakennusjätettä. Kaikki epäpuhtaudet on poistettu rakenteista purkutöiden yhteydessä. Säilytettävät rakenteet puhdistettiin ja pinnat kapseloitiin. Seinäpinnat luokkahuoneissa ja käytävillä on kapselimaalattu.

Ennen rakennustöiden aloitusta tehdyssä haitta-ainekartoituksessa kaikki rakennepoikkeamat eivät tulleet esille. Nyt kohteen kaikki haitta-aineet on kartoitettu ja purettu viranomaismääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet on toimitettu käsittelylaitoksiin.

Työmaalla on käynnissä pintarakennusvaihe. Kouluun asennetaan uudet sisäkattopinnat sekä lattian pinnoitustyöt on aloitettu. Talotekniikkatyöt etenevät aikataulussa.

Työmaalla järjestetään vanhemmille ja koulun henkilökunnalle tutustumistilaisuus toukokuussa. Tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Rakennuttaja Riikka Sippo-Hosio

Asiakaspäällikkö Tiina Lumme