Erasmus+-projektit tuovat kansainvälisen yhteistyön koulun ja varhaiskasvatuksen arkeen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.10.2020 klo 10.00

Rastaalan koulun kansainvälisen tiimin opettajien puheesta kuuluu into kansainvälistä yhteistyötä kohtaan. Pitkään jatkuneesta kansainvälisyystyöstä on koulussa tullut jo osa koulukulttuuria, ja kansainvälisten projektien kautta oppilaille ja opettajille on avautunut uusia näkökulmia kouluarkeen. Jokainen projekti on tarjonnut omanlaisiaan eväitä kehittymiseen.

Koulun projekti Muukalaisestä meikäläiseksi sai Erasmus+-liikkuvuushankerahoituksen kesällä. Projektissa halutaan kehittää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja perheiden ryhmäytymistä, kotoutumista ja hyvinvointia kouluarjessa.

”Me tarvitsemme lisää työkaluja ja koko koulun yhteisiä, hyviä käytänteitä siihen, millä tavalla lapsi ja perhe otetaan koulussa vastaan ja toisaalta, miten henkilöstöä tuetaan tässä työssä”, kertoo Rastaalan koulun kieltenopettaja Taija Palokankare projektin taustoista.

”Haluamme löytää myös toimintatapoja ja työkaluja tukemaan lapsiryhmiä, kun luokkaan tulee uusia oppilaita aivan eri kulttuurista”, lisää S2-opettaja Teija Järvenpää-Rantzou.

Koulussa on tehty työtä näiden teemojen parissa jo pidemmän aikaa, mutta Muukalaisesta meikäläiseksi -projektissa on tarkoitus nivoa käytänteitä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja osaksi koko koulun toimintakulttuuria. Yhteistyökontakti kreikkalaiseen kouluun on jo olemassa, mutta koronan vuoksi vierailukäyntiä Kreikkaan ei ole voitu vielä toteuttaa. Sen sijaan projektissa mietitään jo olemassa olevia käytänteitä ja luodaan runkoa projektin toteutukselle. Yhteistyöstä kreikkalaiskoulun kanssa toivotaan hedelmällistä.

”Kreikkaan on kohdistunut pakolaisaallon vuoksi painetta. He ovat paljon pidemmällä siinä, mitä ovat tämän asian kanssa tehneet. Ajattelimme, että saamme heiltä hyviä käytänteitä ja kokemuksia, joita voimme hyödyntää omassa koulussamme”, Järvenpää-Rantzou kertoo.

Rastaalan koulussa erilaiset Erasmus+-projektit ovat kulkeneet mukana jo vuodesta 2012. Menneet projektit ovat opettajien mukaan olleet palkitsevia, ja niistä saadut kokemukset ja uudet ystävät ovat arvokkaita. Eri maissa erilaiset opetussuunnitelmat, eri metodit ja erilaiset lapset antavat uudenlaisia oppimismahdollisuuksia.

”Omaan työhön on avautunut aivan uusia näkökulmia, kun on käynyt katsomassa, mitä ja miten muualla tehdään ja päässyt vertaamaan kokemuksia”, kertoo erityisluokanopettaja Johanna Helasterä kansainvälisyysprojektien hyödyistä. Myös oppilaille kansainvälisyysprojektit tuovat vaihtelua arkeen ja konkreettisia esimerkkejä vaikkapa kielten opiskelun tärkeydestä.

”Työtähän tämä vaatii, ja itsensä pitää pistää likoon. Se, mitä tästä saa, ylittää kuitenkin moninkertaisesti työmäärän. Sen takia ollaan aina päädytty hakemaan uutta projektia. Aina on saatu niin paljon, ja siksi on valmis tekemään työn projektien eteen”, kiteyttää Palokankare.

Eurooppalainen yhteistyö kiinnostaa Espoossa

Espoossa intoa eurooppalaiseen yhteistyöhön on, sillä Erasmus+ -rahoituksen sai kevään hakukierroksella myös monta muuta projektia.

Varhaiskasvatuksen puolella rahoituksen sai projekti Projektityyppisen toiminnan ja osallisuuden vahvistaminen Espoon Suvelan varhaiskasvatuksessa. Suvelan alueella varhaiskasvatuksessa etsitään uusia luovia ratkaisuja ja keinoja vahvistaa lapsen osallisuutta ja toimijuutta. Tavoitteena on, että lapsen aktiivisuus toimijana kasvaa ja pystyvyyden kokemus lisääntyy. Kehittäminen lähtee varhaiskasvatuksen työntekijän osallisuuden vahvistumisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta.

”Projektissa halutaan oppia kommunikaation esteiden voittamisesta ja kuulemisen mahdollisuuksista, kun yhteistä kieltä ei ole.  Kulttuurien moninaisuudesta, osallisuudesta ja projektityyppisestä työskentelystä varhaiskasvatuksessa löytyy hyviä eurooppalaisia käytäntöjä ja kokemuksia. Luomalla yhteistyöverkostoja voimme oppia muilta ja jakaa omaa osaamistamme”, sanoo varhaiskasvatuksen asiantuntija Minna Kokora

Erasmus+-rahoituksen saivat kevään hakukierroksella myös Espoonlahden lukio projektilla wE United, Meritorin koulu projektilla Kaikkien LUMA – innostuen ja onnistuen inklusiivisessa oppimisyhteisössä sekä Tapiolan lukio projektilla Teoriasta käytäntöön - laaja-alaisen osaamisen osa-alueet lukion arkeen. Myös Omnialle, nuorisopalveluille ja kaupunginmuseolle myönnettiin Erasmus+ -rahoitusta.

#ErasmusDays -tapahtumaa vietetään 15.-17.10.2020

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kannustetaan urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön.  #ErasmusDays on kolme päivää kestävä tapahtuma, jota vietetään 15.-17.10.2020. Sen aikana eri puolilla Eurooppaa levitetään tietoa Erasmus+ -ohjelman kokemuksista ja opeista. 

Espoon sivistystoimen kansainvälisyystyöllä edistetään arvostavaa ja avarakatseista ilmapiiriä, tarjotaan espoolaisille mahdollisuuksia vahvistaa kansainvälistä osaamistaan ja ymmärrystään, ja kehitetään kaupungin toimintaa. Kansainvälisyystyön tavoitteet ja periaatteet linjataan Espoon sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelmassa 2019-2021 .