Lähikouluun hakeminen

Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä lähikoulua. Lähikoulu on jokin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen kouluista, ei aina maantieteellisesti lähin.

Lähikouluun hakeminen lukuvuoden 2020-2021 aikana

Täytä Lähikouluun hakeminen -lomake ja palauta lomake siihen kouluun, johon toivot lapsesi pääsevän. 

Lisätiedot

 • Oppilasasiain sihteeri, p. 040 507 0817
 • Järjestelmäkoordinaattori, p. 040 639 4740
 • Muuttava oppilas

Lähikouluun hakeminen 1. luokalle syksyn 2021 alusta alkaen

 • Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2021 tai palauta paperinen lomake suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2021. Palautusosoite on lomakkeessa.
 • Jos lapsesi lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida jokin terveydentilaan liittyvä tai erityinen syy, toimita lastasi koskeva asiantuntijalausunto (lääkäri/psykologi) tai muun syyn osoittava asiakirja (esiopetuksen/koulun monialaisen asiantuntijaryhmä lausunto tai vastaava selvitys) viimeistään 11.2.2021 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, koulutussuunnittelija Jonna Kari, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 

Lomakkeet

Lisätietoa hakemisesta

 • Oppilasasiain sihteeri, p. 040 507 0817

Hakeminen 7. luokalle syksyn 2021 alusta alkaen

 • Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle-lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-16.1.2021 tai palauta paperinen lomake lapsesi nykyiseen (Espoon kaupungin) peruskouluun viimeistään 16.1.2021.  
 • Jos lapsesi lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida jokin terveydentilaan liittyvä tai erityinen syy, toimita lastasi koskeva asiantuntijalausunto (lääkäri/psykologi) tai muun syyn osoittava asiakirja (alakoulun monialaisen asiantuntijaryhmän lausunto tai vastaava selvitys) viimeistään 16.1.2021 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, koulutussuunnittelija Jonna Kari, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 
 • Jos lapsesi luopuu alakoulussa aloittamastaan A-kielestä ja tämä tulee huomioida lähikoulun osoittamisessa, täytä A2-kielestä luopuminen -lomake ja palauta se lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 16.1.2021.

Lomakkeet

Lisätietoa hakemisesta

Kuinka lähikoulu määräytyy?

Espoo on jaettu seitsemään oppilasalueeseen: Espoonlahti, Itäinen Leppävaara, Läntinen Leppävaara, Keski-Espoo, Pohjois-Espoo, Matinkylä-Olari ja Tapiola. Lähikoulu osoitetaan näiden oppilasalueiden sisällä seuraavassa järjestyksessä:

 1. Oppilaat, joiden lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida jokin terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy. Huoltajan tulee ilmoittaa hakulomakkeella vetoavansa tällaisiin syihin ja huoltajan tulee toimittaa syyn osoittava lausunto/asiakirja tulee vuosittain asetettavan määräajan puitteissa ennen lähikoulun osoittamista.
 2. Oppilaat, joiden lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida sisarusperuste. Huoltajan tulee vedota sisarusperusteeseen hakulomakkeella ilmoittamalla vanhemman samassa osoitteessa asuvan siskon/veljen henkilötunnus. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos sisarus on kyseisen koulun ylimmällä luokalla, valittu painotettuun opetukseen, englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen, ruotsin kielikylpyopetukseen, montessoriopetukseen, toissijaiseen kouluun, maahanmuuttajien ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen tai otettu erityisluokalle. 
 3. Oppilaat, joiden lähikoulun osoittamisessa ei tule huomioida edellä olevien kohtien 1-2 mukaisia syitä. Lähikoulu osoitetaan siten, että koulumatka on kaikki oppilasalueen oppilaat huomioon ottaen mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Koulumatkoja tarkastellaan kokonaisuutena. Lähikouluksi ei siksi voida osoittaa aina maantieteellisesti lähintä koulua.
 4. Oppilaat, joiden lähikoulutoive voidaan toteuttaa. Huoltaja voi ilmoittaa hakulomakkeella lähikoulutoiveen. Koulun tulee sijaita oppilaan asuinpaikan mukaisella oppilasalueella. Lähikoulutoiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. 

Seitsemännelle luokalle siirtyvän oppilaan lähikoulun osoittamisessa huomioidaan alakoulussa jo aloitetut A-kielet ja niiden jatkuminen yläkoulussa.

Tutustu lähikoulun osoittamisperusteisiin kokonaisuudessaan 

Tutustu Espoon seitsemään oppilasalueeseen

 • Mene sivulle https://kartat.espoo.fi ja klikkaa vasemman reunan valikosta > Valitse kartalla näkyvät tiedot > Aluejaot
 • Valitse vaihtoehto 'Suomenkieliset oppilaaksiottoalueet'
 • Alueet tulevat kartalle näkyviin. Alueen nimen näet aluetta klikkaamalla.

Lisätietoa lähikoulun osoittamisesta

 • Oppilasasiain sihteeri, p. 040 507 0817 (vuosiluokat 1-6)
 • Järjestelmäkoordinaattori, p. 040 639 4740 (vuosiluokat 7-9)