Lähikouluun hakeminen

Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Lähikoulu on jokin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen kouluista, ei aina maantieteellisesti lähin.

Espoo on jaettu seitsemään oppilasalueeseen: Espoonlahti, Itäinen Leppävaara, Läntinen Leppävaara, Keski-Espoo, Pohjois-Espoo, Matinkylä-Olari ja Tapiola. Espoon peruskouluilla ei ole omia lähiosoitteisiin perustuvia tai muutoin ennalta määriteltyjä omia oppilaaksiottoalueita vaan kukin oppilasalueella sijaitsevista kouluista osoitetaan lähikouluksi vuosittain päätettävien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymiä lähikoulun osoittamisperusteita (perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat linjaukset). Koska ikäryhmien koko ja asuinpaikat sekä koulujen käytössä olevat tilat vaihtelevat vuosittain, samoista osoitteista ei aina mennä samoihin kouluihin kuin aiempina vuosina.  

Lähikoulun osoittamisperusteet

Lähikouluun hakeminen lukuvuoden aikana

Oppilasalueisiin tutustuminen

  • Mene sivulle https://kartat.espoo.fi.
  • Klikkaa vasemman reunan valikosta > Valitse kartalla näkyvät tiedot > Aluejaot
  • Valitse vaihtoehto 'Suomenkieliset oppilaaksiottoalueet'
  • Alueet tulevat kartalle näkyviin. Alueen nimen näet aluetta klikkaamalla.

Lisätietoa lähikouluun hakemisesta

  • Oppilasasiain sihteeri, p. 040 507 0817

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (päättynyt)

Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2020. Ilmoita lomakkeen kohdassa 'Lähikouluun hakeminen' lapsesi lähikoulun osoittamisessa mahdollisesti huomioitavat asiat (terveydentila tai muu erityinen syy, sisarusperuste, lähikoulutoive). 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, täytä paperinen lomake ja palauta se suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2020. Palautusosoite on lomakkeessa.

Asiantuntijalausunnon tai muun asiakirjan toimittaminen
Lähikoulun osoittamisessa huomioitavasta terveydentilaan liittyvästä tai muusta erityisestä syystä tulee esittää asiantuntijalausunto (lääkäri/psykologi) tai muun syyn osoittava asiakirja (esim. esiopetuksen/koulun monialaisen asiantuntijaryhmä/opiskeluhuollon ammattihenkilöiden laatima). Huoltajien itsensä laatimia selvityksiä ei huomioida. 

Toimita lastasi koskeva asiantuntijalausunto/asiakirja viimeistään 13.2.2020 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, koulutussuunnittelija Jonna Kari, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Lausunnon/asiakirjan toimittaminen ei tarkoita sen automaattista hyväksymistä. Myöhässä toimitettuja lausuntoja ei huomioida! 

Seitsemännelle luokalle hakeminen (päättynyt)

Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle-lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-16.1.2020. Tarkista lomakkeella näkyvät lapsesi alakoulussa aloittamat A-kielet ja ilmoita lomakkeen kohdassa 'Lähikouluun hakeminen' lapsesi lähikoulun osoittamisessa mahdollisesti huomioitavat asiat (terveydentila tai muu erityinen syy, sisarusperuste, lähikoulutoive). Jos lapsesi luopuu alakoulussa aloittamastaan A-kielestä ja tämä tulee huomioida lähikoulun osoittamisessa, täytä A2-kielestä luopuminen -lomake ja palauta se lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 23.1.2020.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää hakulomaketta Wilmassa, täytä paperinen hakulomake ja palauta se lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 16.1.2020.

Asiantuntijalausunnon tai muun asiakirjan toimittaminen
Lähikoulun osoittamisessa huomioitavasta terveydentilaan liittyvästä tai muusta erityisestä syystä tulee esittää asiantuntijalausunto (lääkäri/psykologi) tai muun syyn osoittava asiakirja (koulun tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä/opiskeluhuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä laadittu lausunto). Huoltajien itsensä kirjoittamia selvityksiä ei huomioida. Lausunnon/asiakirjan toimittaminen ei tarkoita sen automaattista hyväksymistä. 

Toimita lastasi koskeva asiantuntijalausunto/asiakirja viimeistään 23.1.2020 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, koulutussuunnittelija Jonna Kari, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Myöhässä toimitettuja lausuntoja ei huomioida!