Toissijainen koulu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus käydä kunnan heille osoittamaa lähikoulua. Oppilaalla on kuitenkin mahdollisuus hakea myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Espoossa tällaisesta muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta käytetään nimitystä toissijainen koulu, ja toissijaiseen kouluun hakevasta oppilaasta nimitystä toissijainen hakija.

Täytä Toissijaiseen kouluun hakeminen -lomake ja toimita se siihen kouluun, johon lapsesi hakee toissijaisena hakijana. Päätöksen toissijaiseen kouluun ottamisesta tekee koulun rehtori tai koulunjohtaja. Toissijaisia hakijoita voidaan ottaa vain, jos koulujen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulu.

Hakulomake

Lukuvuoden 2019-2020 hakuajat

  • Lukuvuoden 2019-2020 aikana toimitetut hakemukset käsitellään samanaikaisesti kunkin kuukauden lopussa.

Lukuvuoden 2020-2021 hakuajat

  • To 30.4.2020 (yläkoulu)
  • Ke 6.5.2020 (alakoulu)
  • Pe 29.5.2020 (ala- ja yläkoulut)
  • Pe 31.7.2020 (ala- ja yläkoulut)
  • Ti 11.8.2020 (ala- ja yläkoulut)
  • Toissijaista koulua on mahdollista hakea myös lukuvuoden aikana. Hakemukset käsitellään kunkin kuukauden lopussa.

Oppilasvalintaperusteet

Lisätietoa hakemisesta ja oppilasvalinnasta