Toiseen kuntaan muuttava oppilas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Toiseen kuntaan muuttavien oppilaiden opetuksesta vastaa oppilaan uusi asuinkunta. Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta siihen espoolaiseen kouluun, jossa oppilaan oli tarkoitus aloittaa koulunkäyntinsä syksyllä tai jota oppilas lukuvuoden alkaessa käy. Huoltajien tulee lisäksi olla yhteydessä uuden asuinkuntansa opetustoimeen tai asuinkunnassa sijaitsevaan kouluun.

Jos oppilas haluaa jatkaa koulunkäyntiään Espoossa, huoltajien tulee hakea oppilaalle koulun oppilaspaikkaa toisen kunnan oppilaana. Huoltajien tulee täyttää Toissijaiseen kouluun hakeminen -lomake ja toimittaa se koulun rehtorille/koulunjohtajalle. Oppilas voidaan ottaa kouluun Espooseen vain, jos espoolaisten hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja.

Päätöksen toisessa kunnassa asuvan oppilaan ottamisesta tekee perusopetuksen aluepäällikkö (koulun rehtori tai koulunjohtaja, jos oppilas opiskelee painotetussa tai vieraskielisessä opetuksessa). Toisessa kunnassa asuvien oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi.

Toissijaiseen kouluun hakeminen -lomake (doc, 110 Kt)