Toisesta kunnasta Espooseen tai Espoon sisällä muuttava oppilas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lähikouluun hakeminen

Espooseen muuttavalle ja Espoon sisällä toiselle oppilasalueelle muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto on tapahtunut. Espoossa oppilasalueen sisällä muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, jos oppilaan nykyisessä koulussa jatkaminen aiheuttaisi kunnalle ylimääräisiä koulumatkakustannuksia verrattuna johonkin toiseen oppilasalueen kouluun.

Täytä Lähikouluun hakeminen -lomake ja palauta se siihen kouluun, johon toivot lapsesi aloittavan koulunkäyntinsä. 

Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

Espooseen muuttava tai Espoon sisällä muuttava oppilas voi hakea lähikoulun sijaan muuhun kuin lähikouluun. Muulla kuin lähikoululla tarkoitetaan sellaista opetusmuotoa tai koulua, jonne tulee erikseen hakea ja johon on lautakunnan päättämät opetusmuotokohtaiset oppilasvalintaperusteet. Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti keväisin.

Ennen lukuvuoden 2020-2021 alkua muuttaminen

Lukuvuodeksi 2020-2021 ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle haetaan tammikuussa. Jos oppilas muuttaa ennen koulun alkua, huoltajan tulee ilmoittaa tuleva osoite ja täsmällinen muuttoajankohta Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomakkeella / Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomakkeella kohdassa 'Muuttava koulutulokas/oppilas'.

Lähikoulu
Lapsellesi osoitetaan lähikoulu em. lomakkeella ilmoitetun tulevan osoitteen perusteella, jos muutto tapahtuu viimeistään 3.8.2020. Lähikoulupäätös tehdään ehdollisena ja se raukeaa, jos lomakkeella ilmoittamasi osoite ei ole voimassa ja näkyvissä väestörekisterijärjestelmässä 3.8.2020. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö tarkistaa osoitetiedot Väestörekisteristä. Mikäli osoite ei näy väestörekisterijärjestelmässä ko. päivänä, lapsellesi osoitetaan lähikoulu voimassa olevan osoitteen perusteella.

Jos muutto tapahtuu ennen koulun alkua, muttaet ole ilmoittanut lapsen tulevaa osoitetta ja muuttopäivää em. ilmoittautumis-/hakulomakkeessa, täytä Lähikouluun hakeminen -lomake ja toimita se siihen kouluun, johon toivot lapsesi pääsevän. Lähikoulu osoitetaan, kun muutto on tapahtunut.

Muu kuin lähikoulu
Jos toisessa kunnassa asuva oppilas muuttaa Espooseen ennen koulun alkua ja oppilas hakee vieraskieliseen tai painotettuun opetukseen, hänet voidaan ottaa huomioon kuten Espoossa asuva.

Ilmoita lapsesi tuleva osoite ja täsmällinen muuttoajankohta Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomakkeella / Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomakkeella kohdassa 'Muuttava koulutulokas/oppilas'. Tullessaan valituksi hakemaansa opetukseen, lapsellesi tehdään ehdollinen päätös ja se tulee voimaan vain muuton tapahduttua viimeistään 3.8.2020.