Ulkomailta Espooseen muuttava oppilas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ulkomailta Espooseen muuttavat oppilaat, jotka eivät osaa suomea tai tarvitsevat tukea suomen kielen vahvistamisessa, aloittavat koulunkäyntinsä valmistavassa opetuksessa. Valmistavan opetuksen luokkia on useissa kouluissa. Huoltajien tulee olla yhteydessä suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön ja varata tapaamisaika valmistavaan opetukseen ilmoittautumiseksi. 

Yhtedenotot tehdään ensisijaisesti sähköpostitse:
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Assistentti Fatima Habeb
fatima.habeb @espoo.fi p. 046 877 3293

tai

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Koordinaattori Sheena Kopsala
sheena.kopsala @espoo.fi p. 043 8268681

Paluumuutto

Oppilaan palatessa ulkomailta Suomeen, koulun rehtori tai koulunjohtaja ja opettajat sopivat huoltajien kanssa siitä, mille luokka-asteelle oppilas sijoittuu. Tarvittaessa koulu arvioi oppilaan taitoja. Paluumuuttajaoppilas saa tarvittaessa tukea suomen kielellä opiskeluunsa.