Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ja toiminta-aika

Asiakasmaksut  

Kaupunginhallitus on päättänyt iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista.  
1.8.2016 alkaen asiakasmaksut ovat:  

  • osa-aikainen toiminta klo 12–15 asiakasmaksu 80 euroa kuukaudessa.
  • kokoaikainen toiminta klo 12–17 asiakasmaksu 140 euroa kuukaudessa. 

Asiakasmaksu on kaikkina toimintakuukausina sama, myös elokuussa. Kesäkuulta asiakasmaksua ei peritä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala. 

Iltapäivätoiminnasta peritään maksu sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaudesta johtuvaan poissaoloon tarvitaan lääkärintodistus.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan yhtenäkään kuukauden koulupäivänä maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksuista.

Esimerkkejä

  • Iltapäivätoimintaa järjestetään 12 päivänä kuukaudessa, peritään koko kuun maksu
  • Iltapäivätoimintaa järjestetään 9 päivänä kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksustaMaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista  haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Hakemuksen voi jättää, kun iltapäivätoimintapaikka on osoitettu. Syyslukukauden osalta asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista tulee hakea viimeistään 15.12. mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.5. mennessä. Päätös tehdään perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta saa lisätietoa tiedotteesta asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta, Suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä sähköpostilla osoitteesta  iltapaivatoiminta@espoo.fi tai iltapäivätoiminnan palveluntuottajalta. 

Toiminta-aika 

Iltapäivätoiminta noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja. 

  • osa-aikainen iltapäivätoiminta: klo 12–15 
  • kokoaikainen iltapäivätoiminta: klo 12–17  

Iltapäivätoimintapaikka osoitetaan huoltajan hakemuksessa ilmoittaman toiminta-ajan mukaisena. Jos lapsi ei tarvitse paikkaa tulee paikka peruuttaa kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (peruutusaika). Mikäli asiakas irtisanoo paikan peruutusajan jälkeen, irtisanominen tulee voimaan ja asiakasmaksun maksuvelvollisuus päättyy irtisanomista seuraavan täyden kuukauden loputtua (irtisanomisaika). Huoltaja voi kirjallisella ilmoituksellaan muuttaa lapsen toiminta-aikaa irtisanomisajan mukaisesti. 

Ilmoitus iltapäivätoiminnan toiminta-ajan muuttamisesta ja irtisanomisissa tehdään vähintään kalenterikuukautta aikaisemmin. Esimerkiksi helmikuussa tehty muutos tulee voimaan 1.4. ja maaliskuussa tehty muutos tulee voimaan 1.5. Huhtikuussa ilmoitetut muutokset toiminnassa eivät enää vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu.

Muutokset voi tehdä Wilman Hakemukset ja päätökset kansiossa iltapäivätoimintapaikan peruuttamista, irtisanomista ja toiminta-ajan muuttamista koskevalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen lltapaivatoiminta@espoo.fi